Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Lipové.

Nadpis

Zverejnené

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2027

ID: OcÚ Li 888/2022-002 Be

22.12.2022

Prílohy

Popis

(zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu)