Preskočiť na obsah

Správa o doterajšom hospodárení pre lesný celok Čalovo a programe starostlivosti na obdobie rokov 2025 – 2034

Zverejnené
27. júna 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
27. júna 2024 − 11. júla 2024
Kategória

PROTOKOL o výsledkoch prerokovania správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Čalovo na obdobie rokov 2025 – 2034 (GS111) č. OU-TT-OOP4-2024/022334-031

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 597/2024-001

Prílohy