Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Lipové.

Nadpis

Suma s DPH

Evidované

Zverejnené

Dátum vystavenia 18.9.2023

Dátum splatnosti 2.10.2023

Dátum platby 27.9.2023

Dátum evidencie 26.9.2023

Suma s DPH 154,44 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Komunálna spoločnosť s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy

Dodávateľ - IČO 36538809

Prílohy

Dátum vystavenia 19.9.2023

Dátum splatnosti 29.9.2023

Dátum platby 22.9.2023

Dátum evidencie 21.9.2023

Suma s DPH 37,20 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Vlajky s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Karola Salvu 2004/6, 034 01 Ružomberok

Dodávateľ - IČO 55323952

Prílohy

Dátum vystavenia 6.9.2023

Dátum splatnosti 16.9.2023

Dátum platby 16.9.2023

Dátum evidencie 12.9.2023

Suma s DPH 396,60 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ OLYMP ERBY s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Maďarovská 145, 935 87 Santovka

Dodávateľ - IČO 52365921

Prílohy

Dátum vystavenia 4.9.2023

Dátum splatnosti 14.9.2023

Dátum platby 14.9.2023

Dátum evidencie 12.9.2023

Suma s DPH 271,87 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ OLYMP ERBY s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Maďarovská 145, 935 87 Santovka

Dodávateľ - IČO 52365921

Prílohy

Dátum vystavenia 6.9.2023

Dátum splatnosti 20.9.2023

Dátum platby 13.9.2023

Dátum evidencie 12.9.2023

Suma s DPH 143,55 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Komunálna spoločnosť s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy

Dodávateľ - IČO 36538809

Prílohy

Dátum vystavenia 31.8.2022

Dátum splatnosti 14.9.2023

Dátum platby 13.9.2023

Dátum evidencie 12.9.2023

Suma s DPH 369,92 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ FCC Slovensko, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Bratislavská 18, 900 51 Zohor

Dodávateľ - IČO 31318762

Prílohy

Dátum vystavenia 11.9.2023

Dátum splatnosti 25.9.2023

Dátum platby 12.9.2023

Dátum evidencie 11.9.2023

Suma s DPH 94,32 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ HRIADEĽ, spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Cabajská 28A, 949 01 Nitra

Dodávateľ - IČO 31444334

Prílohy

Dátum vystavenia 5.9.2023

Dátum splatnosti 19.9.2023

Dátum platby 12.9.2023

Dátum evidencie 11.9.2023

Suma s DPH 460,55 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ ZSE Energia, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Dodávateľ - IČO 36677281

Prílohy

Dátum vystavenia 24.8.2023

Dátum splatnosti 7.9.2023

Dátum platby 7.9.2023

Dátum evidencie 6.9.2023

Suma s DPH 699,59 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Karol Benedek

Dodávateľ - Sídlo Petöfiho ul. 4, 946 19 Číčov

Dodávateľ - IČO 30084610

Prílohy

Dátum vystavenia 1.9.2023

Dátum splatnosti 18.9.2023

Dátum platby 6.9.2023

Dátum evidencie 5.9.2023

Suma s DPH 186,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35815256

Prílohy

Dátum vystavenia 4.9.2023

Dátum splatnosti 18.9.2023

Dátum platby 6.9.2023

Dátum evidencie 5.9.2023

Suma s DPH 76,81 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ ZSE Energia, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Dodávateľ - IČO 36677281

Prílohy

Dátum vystavenia 3.9.2023

Dátum splatnosti 17.9.2023

Dátum platby 5.9.2023

Dátum evidencie 4.9.2023

Suma s DPH 5,94 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Metodova 8, 821 08 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35697270

Prílohy