Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Lipové.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

145/2021 Uloženie komunálneho odpadu na skládke za obdobie 16.08.2021 – 31.08.2021

ID: IČO 36538809 Komunálna spoločnosť, s.r.o.

144,42 €

16.9.2021

ID IČO 36538809 Komunálna spoločnosť, s.r.o.

Dátum splatnosti 20.9.2021

Dátum platby 16.9.2021

Dátum evidencie 16.9.2021

Faktúra za

Suma s DPH 144,42 €

Dodávateľ / Partner Komunálna spoločnosť, s.r.o., Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy

Prílohy: Žiadne prílohy.

144/2021 Výmena okien (7 ks) a dverí (2 ks) na budove kultúrneho domu – 3. etapa

ID: IČO 46435069 ANAPLAST SK, s.r.o.

4 497,60 €

16.9.2021

ID IČO 46435069 ANAPLAST SK, s.r.o.

Dátum splatnosti 14.9.2021

Dátum platby 16.9.2021

Dátum evidencie 16.9.2021

Faktúra za Contract

Suma s DPH 4 497,60 €

Dodávateľ / Partner ANAPLAST SK, s.r.o., Hadovce 246, 945 01 Komárno

Prílohy: Žiadne prílohy.

143/2021 Právne služby – kúpne zmluvy a exekučné konania

ID: IČO 42368545 JUDr. Zuzana Smatanová, advokátka

200,00 €

16.9.2021

ID IČO 42368545 JUDr. Zuzana Smatanová, advokátka

Dátum splatnosti 21.9.2021

Dátum platby 16.9.2021

Dátum evidencie 16.9.2021

Faktúra za

Suma s DPH 200,00 €

Dodávateľ / Partner JUDr. Zuzana Smatanová, advokátka, Lipové 50, 946 14 so sídlom Nádvorie Európy, Estónsky dom 36, 945 01 Komárno

Prílohy: Žiadne prílohy.

142/2021 Odvoz neseparovaného odpadu

ID: IČO 31318762 FCC Slovensko, s.r.o.

323,00 €

10.9.2021

ID IČO 31318762 FCC Slovensko, s.r.o.

Dátum splatnosti 14.9.2021

Dátum platby 10.9.2021

Dátum evidencie 10.9.2021

Faktúra za Contract

Suma s DPH 323,00 €

Dodávateľ / Partner FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor

Prílohy: Žiadne prílohy.

141/2021 Nákup stravných lístkov pre zamestnancov

ID: IČO 52005551

237,00 €

6.9.2021

ID IČO 52005551

Dátum splatnosti 3.9.2021

Dátum platby 6.9.2021

Dátum evidencie 6.9.2021

Faktúra za

Suma s DPH 237,00 €

Dodávateľ / Partner Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, P. O. Box 21, 820 15 Bratislava

Prílohy: Žiadne prílohy.

140/2021 Internetové pripojenie

ID: IČO 47460989 EnerNet s.r.o.,

13,30 €

6.9.2021

ID IČO 47460989 EnerNet s.r.o.,

Dátum splatnosti 15.9.2021

Dátum platby 15.9.2021

Dátum evidencie 6.9.2021

Faktúra za

Suma s DPH 13,30 €

Dodávateľ / Partner EnerNet s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

Prílohy: Žiadne prílohy.

138/2021 Správy zo zabezpečovacieho zariadenia obecného úradu

ID: IČO 35697270 Orange Slovensko, a.s.

8,94 €

6.9.2021

ID IČO 35697270 Orange Slovensko, a.s.

Dátum splatnosti 17.9.2021

Dátum platby 6.9.2021

Dátum evidencie 6.9.2021

Faktúra za

Suma s DPH 8,94 €

Dodávateľ / Partner Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava

Prílohy: Žiadne prílohy.

137/2021 Telefónne hovory z čísla 035 7796 184

ID: IČO 35697270 Orange Slovensko, a.s

6.9.2021

ID IČO 35697270 Orange Slovensko, a.s

Dátum splatnosti 17.9.2021

Dátum platby 6.9.2021

Dátum evidencie 6.9.2021

Faktúra za

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava

Prílohy: Žiadne prílohy.

136/2021 Telefónne hovory z čísla 0917 196 314

ID: IČO 35697270 Orange Slovensko, a.s

32,00 €

6.9.2021

ID IČO 35697270 Orange Slovensko, a.s

Dátum splatnosti 17.9.2021

Dátum platby 6.9.2021

Dátum evidencie 6.9.2021

Faktúra za

Suma s DPH 32,00 €

Dodávateľ / Partner Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava

Prílohy: Žiadne prílohy.

135/2021 Záloha za dodávku plynu do budov OcÚ a KD

ID: IČO 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

62,00 €

3.9.2021

ID IČO 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Dátum splatnosti 16.9.2021

Dátum platby 3.9.2021

Dátum evidencie 3.9.2021

Faktúra za

Suma s DPH 62,00 €

Dodávateľ / Partner Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Prílohy: Žiadne prílohy.

134/2021 Nákup archívnych krabíc

ID: IČO 35958120 Lyreco CE, SE

81,12 €

3.9.2021

ID IČO 35958120 Lyreco CE, SE

Dátum splatnosti 16.9.2021

Dátum platby 3.9.2021

Dátum evidencie 3.9.2021

Faktúra za

Suma s DPH 81,12 €

Dodávateľ / Partner Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok

Prílohy: Žiadne prílohy.

133/2021 Ochrana osobných údajov

ID: IČO 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o

30,00 €

3.9.2021

ID IČO 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o

Dátum splatnosti 15.9.2021

Dátum platby 3.9.2021

Dátum evidencie 3.9.2021

Faktúra za

Suma s DPH 30,00 €

Dodávateľ / Partner osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice

Prílohy: Žiadne prílohy.