Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Lipové.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

153/2022Odvoz 2 ks veľkoobjemových kontajnerov s objemovým a stavebným odpadom dňa 13.09.2022

ID: IČO 36538809 Komunálna spoločnosť, s.r.o. – Komunálna spoločnosť s.r.o.

55,78 €

28.9.2022

Dátum splatnosti 7.10.2022

Dátum platby 30.9.2022

Dátum evidencie 28.9.2022

Suma s DPH 55,78 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Komunálna spoločnosť s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy

Dodávateľ - IČO 36538809

Prílohy

152/2022 Uloženie zmesového komunálneho, objemového a stavebného odpadu na skládke za obdobie od 01.09.2022 do 15.09.2022

ID: IČO 36538809 Komunálna spoločnosť, s.r.o. – Komunálna spoločnosť s.r.o.

396,08 €

28.9.2022

Dátum splatnosti 7.10.2022

Dátum platby 30.9.2022

Dátum evidencie 28.9.2022

Suma s DPH 396,08 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Komunálna spoločnosť s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy

Dodávateľ - IČO 36538809

Prílohy

151/2022 Ročné predplatné za správu SMS hlásnika na obdobie 26.09.2022 – 25.09.2023

ID: IČO 53056043 Alphabet group s.r.o. – Alphabet group s. r. o.

120,00 €

27.9.2022

Dátum splatnosti 11.10.2022

Dátum platby 28.9.2022

Dátum evidencie 27.9.2022

Suma s DPH 120,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Alphabet group s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 11/C, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 53056043

Prílohy

150/2022 Kontrola 13 ks prenosných hasiacich prístrojov

ID: IČO 18048455 PYROKOM s.r.o. – P Y R O K O M spol. s.r.o.

76,08 €

26.9.2022

Dátum splatnosti 4.10.2022

Dátum platby 27.9.2022

Dátum evidencie 26.9.2022

Suma s DPH 76,08 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ P Y R O K O M spol. s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo ul. Á. Jedlika 4854, 945 01 Komárno

Dodávateľ - IČO 18048455

Prílohy

149/2022 Vyúčtovanie Spoločného stavebného úradu v Zemianskej Olči za 1. polrok 2022

ID: IĆO 00306720 Obec Zemianska Olča – Obec Zemianska Olča

248,60 €

20.9.2022

Dátum splatnosti 24.9.2022

Dátum platby 21.9.2022

Dátum evidencie 20.9.2022

Suma s DPH 248,60 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Obec Zemianska Olča

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 26, 946 14 Zemianska Olča

Dodávateľ - IČO 00306720

Prílohy

148/2022 Odvoz neseparovaného odpadu za 08/2022

ID: IČO 31318762 FCC Slovensko, s.r.o. – FCC SLOVENSKO spol. s r.o.

369,92 €

12.9.2022

Dátum splatnosti 14.9.2022

Dátum platby 13.9.2022

Dátum evidencie 12.9.2022

Suma s DPH 369,92 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ FCC SLOVENSKO spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Bratislavská 18, 900 51 Zohor

Dodávateľ - IČO 31318762

Prílohy

147/2022 Oprava verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu v priebehu roka 2022

ID: IČO 30084610 fy BENEDEK KAROL – Karol Benedek

583,13 €

12.9.2022

Dátum splatnosti 19.9.2022

Dátum platby 13.9.2022

Dátum evidencie 12.9.2022

Suma s DPH 583,13 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Karol Benedek

Dodávateľ - Sídlo Petöfiho ul. 4, 946 19 Číčov

Dodávateľ - IČO 30084610

Prílohy

146/2022 Nákup 50 ks * 4,80 € stravných lístkov pre zamestnancov + manipulačný poplatok

ID: IČO 52005551 Ticket Service, s.r.o. – Ticket Service

247,20 €

9.9.2022

Dátum splatnosti 13.9.2022

Dátum platby 9.9.2022

Dátum evidencie 9.9.2022

Suma s DPH 247,20 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Ticket Service, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Karadžičova 8, 820 15 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 52005551

Prílohy

145/2022 Uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládke za obdobie od 15.08.2022 do 31.08.2022

ID: IČO 36538809 Komunálna spoločnosť, s.r.o. – Komunálna spoločnosť s.r.o.

130,50 €

8.9.2022

Dátum splatnosti 16.9.2022

Dátum platby 9.9.2022

Dátum evidencie 8.9.2022

Suma s DPH 130,50 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Komunálna spoločnosť s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy

Dodávateľ - IČO 36538809

Prílohy

144/2022 Dodávka elektrickej energie pre verejné osvetlenie Lipové a do budovy kultúrneho domu za 08/2022

ID: IČO 36677281 ZSE Energia, a.s. – ZSE Energia

281,26 €

6.9.2022

Dátum splatnosti 19.9.2022

Dátum platby 7.9.2022

Dátum evidencie 6.9.2022

Suma s DPH 281,26 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ ZSE Energia, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Dodávateľ - IČO 36677281

Prílohy

143/2022 Záloha za dodávku plynu do budov OcÚ a KD za 09/2022

ID: IČO 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. – Slovenský plynárenský priemysel

83,00 €

5.9.2022

Dátum splatnosti 16.9.2022

Dátum platby 6.9.2022

Dátum evidencie 5.9.2022

Suma s DPH 83,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť

Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35815256

Prílohy

142/2022 Internetové spojenie pracoviska OcÚ v KD za obdobie 09/2022

ID: IČO 52329160 – Tlapnet SK – Tlapnet SK

7,95 €

5.9.2022

Dátum splatnosti 15.9.2022

Dátum platby 6.9.2022

Dátum evidencie 5.9.2022

Suma s DPH 7,95 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Tlapnet SK, a. s.

Dodávateľ - Sídlo Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 52329160

Prílohy