Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Lipové.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

073/2021 Odvoz neseparovaného odpadu za 04/2021

ID: IČO 31318762 FCC Slovensko, s.r.o. – FCC Slovensko

337,18 €

9.5.2022

Dátum splatnosti 14.5.2022

Dátum platby 10.5.2022

Dátum evidencie 9.5.2022

Suma s DPH 337,18 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ FCC Slovensko, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Bratislavská 18,, 900 51 Zohor

Dodávateľ - IČO 31318762

Prílohy

072/2022 Internetové spojenie pracoviska OcÚ v KD za obdobie 05/2022

ID: IČO 52329160 – Tlapnet SK – Tlapnet SK

7,95 €

9.5.2022

Dátum splatnosti 15.5.2022

Dátum platby 10.5.2022

Dátum evidencie 9.5.2022

Suma s DPH 7,95 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Tlapnet SK, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré mesto

Dodávateľ - IČO 52329160

Prílohy

Súvisiace dokumenty

OcÚ Li 27/2022-001 Ko Zmluva o poskytovaní služieb v sieti INTERNET

071/2022 Dodávka elektrickej energie pre verejné osvetlenie Lipové a do budovy kultúrneho domu za 04/2022

ID: IČO 36677281 ZSE Energia, a.s. – ZSE Energia

244,84 €

5.5.2022

Dátum splatnosti 17.5.2022

Dátum platby 6.5.2022

Dátum evidencie 5.5.2022

Suma s DPH 244,84 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ ZSE Energia, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Čulenova 6,, 810 00 Bratislava 1

Dodávateľ - IČO 36677281

Prílohy

070/2022 Záloha za dodávku elektriny na obecný úrad, verejné osvetlenie Rakytie a dom smútku za mesiac 05/2022

ID: IĆO: 36677281 ZSE Energia, a.s. – ZSE Energia

127,61 €

4.5.2022

Dátum splatnosti 17.5.2022

Dátum platby 5.5.2022

Dátum evidencie 4.5.2022

Suma s DPH 127,61 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ ZSE Energia, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1

Dodávateľ - IČO 36677281

Prílohy

069/2022 Web hlásnik za 04/2022

ID: IČO 35697270 Orange Slovensko, a.s – Orange Slovensko

4,20 €

4.5.2022

Dátum splatnosti 17.5.2022

Dátum platby 4.5.2022

Dátum evidencie 3.5.2022

Suma s DPH 4,20 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Metodova 8, 821 06 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35697270

Prílohy

068/2022 Správy zo zabezpečovacieho zariadenia obecného úradu, pre 05/2022

ID: IČO 35697270 Orange Slovensko, a.s. – Orange Slovensko

4,94 €

3.5.2022

Dátum splatnosti 17.5.2022

Dátum platby 17.5.2022

Dátum evidencie 3.5.2022

Suma s DPH 4,94 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Metodova 8, 821 06 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35697270

Prílohy

067/2022 Telefónne hovory z čísla 035 7796 184, pre 05/2022

ID: IČO 35697270 Orange Slovensko, a.s – Orange Slovensko

1,84 €

3.5.2022

Dátum splatnosti 17.5.2022

Dátum platby 17.5.2022

Dátum evidencie 3.5.2022

Suma s DPH 1,84 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Metodova 8, 821 06 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35697270

Prílohy

066/2022 Telefónne hovory z čísla 0917 196 314 pre 05/2022

ID: IČO 35697270 Orange Slovensko, a.s – Orange Slovensko

27,00 €

3.5.2022

Dátum splatnosti 17.5.2022

Dátum platby 17.5.2022

Dátum evidencie 3.5.2022

Suma s DPH 27,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Metodova 8, 821 08 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35697270

Prílohy

065/2022 Výkon verejného obstarávania dodávateľa na investíciu Výmena strešnej krytiny na budove obecného úradu

ID: IČO 50548956 VV3 s.r.o. – VV3 s.r.o.

300,00 €

3.5.2022

Dátum splatnosti 17.5.2022

Dátum platby 4.5.2022

Dátum evidencie 3.5.2022

Suma s DPH 300,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ VV3 s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Komoča 342, 941 21 Komoča

Dodávateľ - IČO 50548956

Prílohy

064/2022 Záloha za dodávku plynu do budov OcÚ a KD za 05/2022

ID: IČO 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. – Slovenský plynárenský priemysel

102,00 €

3.5.2022

Dátum splatnosti 16.5.2022

Dátum platby 4.5.2022

Dátum evidencie 3.5.2022

Suma s DPH 102,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35815256

Prílohy

063/2022 Ochrana osobných údajov za 05/2022

ID: IČO 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o – osobnyudaj.sk

30,00 €

2.5.2022

Dátum splatnosti 15.5.2022

Dátum platby 3.5.2022

Dátum evidencie 2.5.2022

Suma s DPH 30,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 50528041

Prílohy

062/2022 Činnosť KK: Deň matiek – darčekový set (Kvetinové obrazy a šálky)

ID: IĆO 51518567 Michaela Rusnáková – Michaela Rosnáková

506,30 €

2.5.2022

Dátum splatnosti 5.5.2022

Dátum platby 3.5.2022

Dátum evidencie 2.5.2022

Suma s DPH 506,30 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Michaela Rosnáková

Dodávateľ - Sídlo Fraňa Štefunku 4728/1, 036 01 Martin

Dodávateľ - IČO 51618567

Prílohy