Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Lipové.

Nadpis

Suma s DPH

Evidované

Zverejnené

Dátum vystavenia 4.6.2024

Dátum splatnosti 18.6.2024

Dátum platby 11.6.2024

Dátum evidencie 10.6.2024

Suma s DPH 86,40 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Komunálna spoločnosť s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy

Dodávateľ - IČO 36538809

Prílohy

Dátum vystavenia 4.6.2024

Dátum splatnosti 18.6.2024

Dátum platby 11.6.2024

Dátum evidencie 10.6.2024

Suma s DPH 339,50 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Komunálna spoločnosť s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy

Dodávateľ - IČO 36538809

Prílohy

Dátum vystavenia 3.6.2024

Dátum splatnosti 13.6.2024

Dátum platby 11.6.2024

Dátum evidencie 10.6.2024

Suma s DPH 24,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ OLYMP ERBY s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Maďarovská 145, 935 87 Santovka

Dodávateľ - IČO 52365921

Prílohy

Dátum vystavenia 5.6.2024

Dátum splatnosti 19.6.2024

Dátum platby 10.6.2024

Dátum evidencie 7.6.2024

Suma s DPH 382,55 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ ZSE Energia, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Dodávateľ - IČO 36677281

Prílohy

Dátum vystavenia 31.5.2024

Dátum splatnosti 14.6.2024

Dátum platby 10.6.2024

Dátum evidencie 7.6.2024

Suma s DPH 415,85 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ FCC Slovensko, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Bratislavská 18, 900 51 Zohor

Dodávateľ - IČO 31318762

Prílohy

Dátum vystavenia 4.6.2024

Dátum splatnosti 18.6.2024

Dátum platby 6.6.2024

Dátum evidencie 5.6.2024

Suma s DPH 60,98 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ ZSE Energia, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Dodávateľ - IČO 36677281

Prílohy

Dátum vystavenia 1.6.2024

Dátum splatnosti 17.6.2024

Dátum platby 5.6.2024

Dátum evidencie 4.6.2024

Suma s DPH 38,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35815256

Prílohy

Dátum vystavenia 3.6.2024

Dátum splatnosti 17.6.2024

Dátum platby 5.6.2024

Dátum evidencie 4.6.2024

Suma s DPH 5,94 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dátum vystavenia 3.6.2024

Dátum splatnosti 17.6.2024

Dátum platby 5.6.2024

Dátum evidencie 4.6.2024

Suma s DPH 3,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Metodova 8, 821 08 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35697270

Prílohy

Dátum vystavenia 3.6.2024

Dátum splatnosti 17.6.2024

Dátum platby 5.6.2024

Dátum evidencie 4.6.2024

Suma s DPH 37,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Metodova 8, 821 08 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35697270

Prílohy

Dátum vystavenia 2.6.2024

Dátum splatnosti 9.6.2024

Dátum platby 4.6.2024

Dátum evidencie 3.6.2024

Suma s DPH 190,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Légvárbirodalom.eu, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Na Hati 578, 930 28 Okoč

Dodávateľ - IČO 54549094

Prílohy

Dátum vystavenia 1.6.2024

Dátum splatnosti 15.6.2024

Dátum platby 4.6.2024

Dátum evidencie 3.6.2024

Suma s DPH 6,95 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Tlapnet SK, a. s.

Dodávateľ - Sídlo Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 52329160

Prílohy

Súvisiace dokumenty

OcÚ Li 27/2022-001 Ko Zmluva o poskytovaní služieb v sieti INTERNET (č.1052) - Obecný úrad