Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Lipové.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

015/2023 REFERENDUM 2023: Stravovanie okrskovej volebnej komisie v deň konania referenda

ID: IČO 37554271 – Zalán Csizmadia - ZALIWAY

91,80 €

30.1.2023

Dátum splatnosti 2.2.2023

Dátum platby 31.1.2023

Dátum evidencie 30.1.2023

Suma s DPH 91,80 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Zalán Csizmadia - ZALIWAY

Dodávateľ - Sídlo Železničná 20, 946 15 Tôň

Dodávateľ - IČO 37554271

Prílohy

014/2023 Stanovenie všeobecnej hodonoty nehnuteľnosti pozemku parc. č. 640/35, 89, 166 na LV 197

ID: Ev.č. 912465 – Ing. Juraj Nagy

200,00 €

21.1.2023

Dátum splatnosti 18.1.2023

Dátum platby 31.1.2023

Dátum evidencie 21.1.2023

Suma s DPH 200,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Ing. Juraj Nagy

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

013/2023 Stanovenie všeobecnej hodonoty nehnuteľnosti pozemku parc. č. 639/34, 49, 140 na LV 197

ID: Ev.č. 912465 – Ing. Juraj Nagy

200,00 €

21.1.2023

Dátum splatnosti 18.1.2023

Dátum platby 31.1.2023

Dátum evidencie 21.1.2023

Suma s DPH 200,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Ing. Juraj Nagy

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

012/2023 IGAZ Spisový obal

ID: IČO 35958120 – Lyreco CE

0,84 €

21.1.2023

Dátum splatnosti 31.1.2023

Dátum platby 23.1.2023

Dátum evidencie 21.1.2023

Suma s DPH 0,84 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Lyreco CE, SE

Dodávateľ - Sídlo Panholec 20, 902 01 Pezinok

Dodávateľ - IČO 35958120

Prílohy

011/2023 Spisové obaly a kancelársky papier

ID: IČO 35958120 – Lyreco CE

19,82 €

21.1.2023

Dátum splatnosti 26.1.2023

Dátum platby 23.1.2023

Dátum evidencie 21.1.2023

Suma s DPH 19,82 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Lyreco CE, SE

Dodávateľ - Sídlo Panholec 20, 902 01 Pezinok

Dodávateľ - IČO 35958120

Prílohy

010/2023 Kancelárske potreby – vrátenie spisových dosiek – dobropis

ID: IČO 35958120 – Lyreco CE

-191,04 €

21.1.2023

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie 21.1.2023

Suma s DPH -191,04 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Lyreco CE, SE

Dodávateľ - Sídlo Panholec 20, 902 01 Pezinok

Dodávateľ - IČO 35958120

Prílohy

009/2023 4 ks tonery do tlačiarní

ID: IČO 26931664 – DAMEDIS

48,00 €

21.1.2023

Dátum splatnosti 26.1.2023

Dátum platby 23.1.2023

Dátum evidencie 20.1.2023

Suma s DPH 48,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ DAMEDIS, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Křenová 89/19, 602 00 Brno - Střed

Dodávateľ - IČO 26931664

Prílohy

008/2023 Uloženie zmesového komunálneho, objemového a stavebného odpadu na skládke za obdobie od 01.01.2023 do 15.01.2023

ID: IČO 36538809 – Komunálna spoločnosť s.r.o.

138,60 €

20.1.2023

Dátum splatnosti 30.1.2023

Dátum platby 23.1.2023

Dátum evidencie 20.1.2023

Suma s DPH 138,60 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Komunálna spoločnosť s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy

Dodávateľ - IČO 36538809

Prílohy

217/2022 Vyúčtovanie dodávky plynu do budov OcÚ a KD za rok 2022 – preplatok

ID: IČO 35815256 – Slovenský plynárenský priemysel

-1 012,01 €

18.1.2023

Dátum splatnosti 27.1.2023

Dátum platby 27.1.2023

Dátum evidencie 17.1.2023

Suma s DPH -1 012,01 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35815256

Prílohy

007/2023 Čistiace a hygienické potreby

ID: IČO 35958120 – Lyreco CE

136,27 €

12.1.2023

Dátum splatnosti 25.1.2023

Dátum platby 25.1.2023

Dátum evidencie 12.1.2023

Suma s DPH 136,27 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Lyreco CE, SE

Dodávateľ - Sídlo Panholec 20, 902 01 Pezinok

Dodávateľ - IČO 35958120

Prílohy

006/2023 Kancelárske potreby (papier, obálky, spisové dosky a iný materiál)

ID: IČO 35958120 – Lyreco CE

307,30 €

12.1.2023

Dátum splatnosti 25.1.2023

Dátum platby 25.1.2023

Dátum evidencie 12.1.2023

Suma s DPH 307,30 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Lyreco CE, SE

Dodávateľ - Sídlo Panholec 20, 902 01 Pezinok

Dodávateľ - IČO 35958120

Prílohy

216/2022 Odvoz neseparovaného odpadu za 12/2022

ID: IČO 31318762 – FCC Slovensko spol. s r.o.

369,92 €

11.1.2023

Dátum splatnosti 14.1.2023

Dátum platby 13.1.2023

Dátum evidencie 11.1.2023

Suma s DPH 369,92 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ FCC Slovensko spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Bratislavská 18, 900 51 Zohor

Dodávateľ - IČO 31318762

Prílohy