Preskočiť na obsah

Verejné obstarávanie

Dňa 3.12.2015 nadobudol účinnosť zákono č. 343 z roku 2015  o verejnom obstarávaní.

Podrobnejšie náležitosti verejného obstarávania (najmä pre oblasť stavebných prác) sú upravené zákonom č. 25 z roku 2006 .