Verejné obstarávanie

Dňa 3.12.2015 nadobudol účinnosť zákono č. 343 z roku 2015  o verejnom obstarávaní.

Podrobnejšie náležitosti verejného obstarávania (najmä pre oblasť stavebných prác) sú upravené zákonom č. 25 z roku 2006 .

Zverejnené 22. októbra 2020.
Upravené 29. marca 2021.