Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Lipové.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

OcÚ Li 45/2023-001 Ko Zmluva o nájme nebytových priestorov

ID: OcÚ Li 45/2023-001 Ko – Obec Lipové

50,00 €

24.1.2023

Začiatok účinnosti 25.1.2023

Koniec účinnosti 31.3.2023

Dátum podpísania 23.1.2023

Suma s DPH 50,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Lucia Kopecká

Dodávateľ Obec Lipové

Dodávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Dodávateľ - IČO 00306541

Prílohy

OcÚ Li 36/2023-004 Be Dodatok č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 16.12.2021 – Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Lipové

ID: OcÚ Li 36/2023-004 Be – TOPSTAV É&A s.r.o.

191 692,28 €

24.1.2023

Začiatok účinnosti 25.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.1.2023

Suma s DPH 191 692,28 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ TOPSTAV É&A s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 50, 946 33 Modrany

Dodávateľ - IČO 46528741

Prílohy

Súvisiace dokumenty

OcÚ Li 859/2021-001 Ko Zmluva o dielo "Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Lipové"

OcÚ Li 879/2022-001 Ko Zmluva o nájme nebytových priestorov

ID: OcÚ Li 879/2022-001 Ko – Obec Lipové

50,00 €

22.12.2022

Začiatok účinnosti 23.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.12.2022

Suma s DPH 50,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ JUDr. Smatanová Zuzana

Dodávateľ Obec Lipové

Dodávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Dodávateľ - IČO 00306541

Prílohy

Popis

OcÚ Li 785/2022-001 Be Zmluva o pôžičke

ID: OcÚ Li 785/2022-001 Be – TOPSTAV É&A s.r.o.

17 120,00 €

28.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti 31.7.2023

Dátum podpísania 28.11.2022

Suma s DPH 17 120,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ TOPSTAV É&A s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 50, 946 33 Modrany

Dodávateľ - IČO 46528741

Prílohy

OcÚ Li 572/2022-052 Ko Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ID: OcÚ Li 572/2022-052 Ko – Pôdohospodárska platobná agentúra

5 208,00 €

28.11.2022

Začiatok účinnosti 29.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.10.2022

Suma s DPH 5 208,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Pôdohospodárska platobná agentúra

Dodávateľ - Sídlo Hraničná 12, 815 26 Bratislava

Dodávateľ - IČO 30794323

Prílohy

OcÚ Li 763/2022 – 001 Dohoda s ÚPSVaR v Komárne č. 22/14/012/5 o pomoci občanom v hmotnej núdzi formou menších obecných služieb na obdobie 01.01. – 30.06.2023

ID: OcÚ Li 763/2022 - 001 – Úrad práce

3.11.2022

Začiatok účinnosti 3.11.2022

Koniec účinnosti 30.6.2023

Dátum podpísania 2.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

Dodávateľ - Sídlo Nám. M. R. Štefánika 9, 945 01 Komárno

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

OcÚ Li 762/2022- 001 Dohoda s ÚPSVaR v Komárne č. 22/14/010/9 o pomoci občanom v hmotnej núdzi formou menších obecných služieb na obdobie 01.01. – 31.12.2023

ID: OcÚ Li 762/2022- 001 – Úrad práce

3.11.2022

Začiatok účinnosti 3.11.2022

Koniec účinnosti 31.12.2023

Dátum podpísania 2.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

Dodávateľ - Sídlo Nám. M. R. Štefánika 9, 945 01 Komárno

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

OcÚ Li 760/2022-001 Ko Zmluva o zabezpečení externého projektového manažmentu – autobusové zastávky

ID: OcÚ Li 760/2022-001 Ko – EPIC Partner a.s.

500,00 €

3.11.2022

Začiatok účinnosti 4.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.11.2022

Suma s DPH 500,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ EPIC Partner a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bratislavská cesta 4931, 945 01 Komárno

Dodávateľ - IČO 48038521

Prílohy

OcÚ Li 18/2022-070 Be Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ID: OcÚ Li 18/2022-070 Be – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

21.10.2022

Začiatok účinnosti 20.10.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 42181810

Prílohy

Súvisiace dokumenty

OcÚ Li 18/2022-047 Ko Dotácia na zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu

OcÚ Li 731/2022-001 Zmluva o zabezpečení zodpovednej osoby

ID: OcÚ Li 731/2022-001 – Osobnyudaj.sk - NR

30,00 €/mesiac

18.10.2022

Začiatok účinnosti 1.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.10.2022

Suma s DPH 30,00 €/mesiac

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 54146054

Prílohy

Súvisiace dokumenty

190/2022 Ochrana osobných údajov za 12/2022
172/2022 Ochrana osobných údajov za 11/2022

OcÚ Li 730/2022-001 Dohoda o ukončení spolupráce

ID: OcÚ Li 730/2022-001 – osobnyudaj.sk. s.r.o.

18.10.2022

Začiatok účinnosti 31.10.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ osobnyudaj.sk. s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 50528041

Prílohy

Súvisiace dokumenty

0137-2018 001 o zodpovednej osobe(upr)

OcÚ Li 723/2022-002 Ko Dodatok č.1 k Zmluve č. OcÚ Li 859/2021-001 Ko pre predmet zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Lipové “

ID: OcÚ Li 723/2021-022 Ko - TOPSTAV É&A – TOPSTAV É&A s.r.o.

10.10.2022

Začiatok účinnosti 11.10.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ TOPSTAV É&A s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Modrany 50, 946 33 Modrany

Dodávateľ - IČO 46528741

Prílohy

Súvisiace dokumenty

OcÚ Li 859/2021-001 Ko Zmluva o dielo "Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Lipové"
167/2022 Zhotovenie diela "Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Lipové