Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Lipové.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

OcÚ Li 734/2021-001 Ko Zmluva o nájme nebytových priestorov v kultúrnom dome Lipové 93

ID: IČO: Csilla Gyori

600,00 €

8.9.2021

ID IČO: Csilla Gyori

Začiatok účinnosti 1.10.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 600,00 €

Dodávateľ / Partner Csilla Gyori, Lipové 428/18, 946 14 Zemianska Olca

OcÚ Li 199/2021-008 Ko Kúpna zmluva (Ing. Matúš Fejka)

8 992,72 €

6.9.2021

ID

Začiatok účinnosti 6.9.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 8 992,72 €

Dodávateľ / Partner Ing. Matúš Fejka, Révová 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Prílohy: Žiadne prílohy.

OcÚ Li 257/2021-006 Ko Kúpna zmluva č. KZ 70/2021 (Mgr. Lórant Derzsi)

3 340,84 €

4.8.2021

ID

Začiatok účinnosti 5.8.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 3 340,84 €

Dodávateľ / Partner Mgr. Lórant Derzsi, Hlavná 1033, 930 05 Gabčíkovo

OcÚ Li 0133/2021-008 Kúpna zmluva č. 69/2021 (Miroslav Vranka)

547,12 €

3.8.2021

ID

Začiatok účinnosti 4.8.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 547,12 €

Dodávateľ / Partner Miroslav Vranka, Bernolákova 2046/1, 955 01 Topoľčany

OcÚ Li 0665/2021-001 Ko Výmena okien a dverí na budove kultúrneho domu – etapa č. 3

ID: IČO: 46435069 Anaplast SK, s.r.o.

4 497,60 €

9.7.2021

ID IČO: 46435069 Anaplast SK, s.r.o.

Začiatok účinnosti 10.7.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 4 497,60 €

Dodávateľ / Partner Anaplast SK, s.r.o., Hadovce 246, 945 01 Komárno

OcÚ Li 608/2021-003 Ko Dotácia od NSK-cestovný ruch

ID: 37861298 Nitriansky samosprávny kraj

1 510,00 €

6.7.2021

ID 37861298 Nitriansky samosprávny kraj

Začiatok účinnosti 7.7.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 1 510,00 €

Dodávateľ / Partner Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

0632/2021-001 Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb

ID: IČO 35942436 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

14.6.2021

ID IČO 35942436 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

Začiatok účinnosti 15.6.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

0214/2021-007 Zmluva o výpožičke tabletu pre sčítanie obyvateľov 2021

ID: IČO 00166197 Štatistický úrad SR

16.3.2021

ID IČO 00166197 Štatistický úrad SR

Začiatok účinnosti 15.3.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner Slovenská republika - Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava

0004/2021-004 Dohoda o ukončení zmluvy so spoločnosťou Arriva

ID: IČO 36545317 ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnost'

11.3.2021

ID IČO 36545317 ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnost'

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnost', 940 14 Nové Zámky, Považská 2

0100/2021-002 Zmluva o spolupráci so spoločnosťou RECobal

ID: IČO 47257997 RECobal s.r.o.

4.2.2021

ID IČO 47257997 RECobal s.r.o.

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner RECobal s.r.o., Bohrova 1, 851 01 Bratislava

0022/2021-004 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov

ID: IČO 46023909 EKOHEAT s.r.o.

15.1.2021

ID IČO 46023909 EKOHEAT s.r.o.

Začiatok účinnosti 16.1.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner EKOHEAT s.r.o. Osadná 2, 831 03 Bratislava