Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Lipové.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti 30.11.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.11.2023

Suma s DPH 7 456,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Ing. Patrik Bušanski a Ing. Erika Bušanská

Dodávateľ Obec Lipové

Dodávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Dodávateľ - IČO 00306541

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Predávajúci sa zaväzuje previesť na kupujúcich vlastnícke právo k nehnuteľnostiam do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) v rozsahu vlastníckeho podielu 1/1.

Začiatok účinnosti 24.11.2023

Koniec účinnosti 31.12.2024

Dátum podpísania 23.11.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

Dodávateľ - Sídlo Nám. M. R. Štefánika 9, 945 01 Komárno

Dodávateľ - IČO 30794536

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 9.11.2023

Koniec účinnosti 31.10.2027

Dátum podpísania 31.10.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Dodávateľ - Sídlo Ulica Kollárova 8, 917 02 Trnava

Dodávateľ - IČO 42156424

URL profilu verejného obstarávania https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/10581?cHash=6d17820787f4ee6cb0cc99f3fc505f95

Prílohy

Začiatok účinnosti 1.1.2024

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.10.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ ELEKOS

Dodávateľ - Sídlo Párovská 44, 949 01 Nitra

Dodávateľ - IČO 37857690

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalovych výrobkov č. Z-O/2024/TZKO/77

Začiatok účinnosti 10.10.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.10.2023

Suma s DPH 17,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Adamiková Marta

Dodávateľ Obec Lipové

Dodávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Dodávateľ - IČO 00306541

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 4.10.2023

Koniec účinnosti 4.10.2028

Dátum podpísania 28.9.2023

Suma s DPH 120,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Alphabet partner s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 52436411

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Objednávateľ je povinný uhradiť za poskytovanie podporných a servisných služieb paušálnu odplatu vo výške 250,- EUR (slovom dvestopäťdesiat eur) bez DPH ročne za každý rok trvania tejto Zmluvy (t.j. 5r.)

Začiatok účinnosti 4.10.2023

Koniec účinnosti 4.10.2023

Dátum podpísania 3.10.2023

Suma s DPH 163,73 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ BANCHEM, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda

Dodávateľ - IČO 36227901

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 4.10.2023

Koniec účinnosti 4.10.2023

Dátum podpísania 14.9.2023

Suma s DPH 27,17 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo

Dodávateľ - Sídlo Hlavné nám. 6, 940 49 Nové Zámky

Dodávateľ - IČO 00168882

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 4.10.2023

Koniec účinnosti 4.10.2023

Dátum podpísania 30.9.2023

Suma s DPH 70,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Bobtail & Bearded collie klub

Objednávateľ - Sídlo Drieňová 11, 821 03 Bratislava

Objednávateľ - IČO 50027379

Dodávateľ Obec Lipové

Dodávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Dodávateľ - IČO 00306541

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 30.9.2023

Koniec účinnosti 31.3.2024

Dátum podpísania 26.9.2023

Suma s DPH 102,66 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

Dodávateľ - Sídlo Nám. M. R. Štefánika 9, , 945 01 Komárno

Dodávateľ - IČO 30794536

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 30.9.2023

Koniec účinnosti 31.3.2024

Dátum podpísania 28.9.2023

Suma s DPH 10,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31595545

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 28.9.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.9.2023

Suma s DPH 17,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Ľudmila Domaniková

Dodávateľ Obec Lipové

Dodávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Dodávateľ - IČO 00306541

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy