Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Lipové.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

OcÚ Li 666/2022-001 Be Reklama pre FCC počas Hodovej zábavy

ID: OcÚ Li 666/2022-001 Be – Obec Lipové

180,00 €

24.8.2022

Začiatok účinnosti 25.8.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 24.8.2022

Suma s DPH 180,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ FCC Slovensko, s.r.o.

Objednávateľ - Sídlo Bratislavská 18, 900 51 Zohor

Objednávateľ - IČO 31318762

Dodávateľ Obec Lipové

Dodávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Dodávateľ - IČO 00306541

Prílohy

OcÚ Li 639/2022-005 Dodatok číslo 16 o nakladaní s odpadom s FCC-Slovensko, s.r.o.

ID: OcÚ Li 639/2022-005 – FCC Slovensko

404,34 €

4.8.2022

Začiatok účinnosti 5.8.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 3.8.2022

Suma s DPH 404,34 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ FCC Slovensko, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Bratislavská 18, 900 51 Zohor

Dodávateľ - IČO 31318762

Prílohy

Súvisiace dokumenty

0010/2002-001 Zmluva o zvoze a zneškodnení komunálneho odpadu

OcÚ Li 653/2022-001 Be Zmluva o zapožičaní výdajníku vody

ID: OcÚ Li 653/2022-001 Be – Lediks s.r.o.

150,00 €

4.8.2022

Začiatok účinnosti 5.8.2022

Koniec účinnosti 25.8.2022

Dátum podpísania 4.8.2022

Suma s DPH 150,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Lediks s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Gorkého 10, 811 01 Bratislava

Dodávateľ - IČO 47706848

Prílohy

OcÚ Li 566/2022-005 Ko Zmluva o pripojení fotovoltaiky do distribučnej sústavy

ID: OcÚ Li 566/2022-005 Ko – ZSE distribúcia

16,44 €

7.7.2022

Začiatok účinnosti 8.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.7.2022

Suma s DPH 16,44 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ ZSE distribúcia, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Dodávateľ - IČO 36361518

Prílohy

Súvisiace dokumenty

115/2022 Poplatok za pripojenia zariadenia (fotovoltaické články) na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s.

OcÚ Li 91/2022-002 Ko Darovacia zmluva – tablet SODB2021

ID: OcÚ Li 91/2022-002 Ko – Štatistický úrad Slovenskej republiky

9.6.2022

Začiatok účinnosti 10.6.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.2.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Štatistický úrad Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Dodávateľ - IČO 00166197

Prílohy

OcÚ Li 544/2022-002 Ko Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia

ID: OcÚ Li 544/2022-002 Ko – Západoslovenská distribučná

6.6.2022

Začiatok účinnosti 7.6.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Západoslovenská distribučná, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Dodávateľ - IČO 36361518

Prílohy

OcÚ Li 522/2022-001 Ko Výmena strešnej krytiny na budove obecného úradu Lipové

ID: OcÚ Li 522/2022-001 Ko – Martin Ladányi - MARCI

14 990,65 €

3.5.2022

Začiatok účinnosti 4.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.4.2022

Suma s DPH 14 990,65 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Martin Ladányi - MARCI

Dodávateľ - Sídlo Modrany 30, 946 33 Modrany

Dodávateľ - IČO 40531911

Prílohy

Súvisiace dokumenty

134/2022 Výmena strešnej krytiny na budove obecného úradu Lipové

OcÚ Li 18/2022-047 Ko Dotácia na zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu

ID: IČO: 42181810 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

177 690,29 €

28.3.2022

Začiatok účinnosti 29.3.2022

Koniec účinnosti 31.12.2028

Dátum podpísania 21.3.2022

Suma s DPH 177 690,29 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Dodávateľ - IČO 42181810

Prílohy

Popis

Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v Lipovom

OcÚ Li 148/2022-004 Ko Dodatok č. 1 k zmluve o vytvorení webového sídla a poskytovaní súvisiacich služieb – Systém Centrálny register zmlúv

ID: IČO 2121040570 Alphabet partner, s.r.o. – Alphabet partner s.r.o.

50,00 €

16.3.2022

Začiatok účinnosti 17.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.3.2022

Suma s DPH 50,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Alphabet partner s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 2121040570

Prílohy

Súvisiace dokumenty

0841/2020-001 Zmluva o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb

OcÚ Li 27/2022-001 Ko Zmluva o poskytovaní služieb v sieti INTERNET

ID: IČO 52329160 Tlapnet SK, a. s. – Tlapnet SK

318,00 €

18.1.2022

Začiatok účinnosti 19.1.2022

Koniec účinnosti 18.1.2024

Dátum podpísania 18.1.2022

Suma s DPH 318,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Tlapnet SK, a. s., Boženy Němcovej 8 , 811 04 Bratislava

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť účastníkovi službu – pripojenie
a poskytovanie služieb v sieti INTERNET, prípadne iných dodatočných alebo doplnkových služieb tak,
aby ju tento mohol riadne v zmysle tejto zmluvy a VP riadne užívať v zmysle dohodnutých
parametrov a záväzok účastníka platiť poskytovateľovi za tieto služby riadne a včas odplatu v zmysle
cenníka.

Súvisiace dokumenty

111/2022 Internetové spojenie pracoviska OcÚ v KD za obdobie 07/2022
077/2022 Internetové spojenie pracoviska OcÚ v KD za obdobie 06/2022
072/2022 Internetové spojenie pracoviska OcÚ v KD za obdobie 05/2022
015/2022 Internetové spojenie za obdobie od 02/2022 do 12/2022

OcÚ Li 639/2021-003 Be Dodatok číslo 15 o nakladaní s odpadom s FCC-Slovensko, s.r.o.

ID: IČO 31318762 FCC Slovensko, s.r.o. – FCC Slovensko

21.12.2021

Začiatok účinnosti 1.1.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 20.12.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ FCC Slovensko, s.r.o. , Bratislavská 18, 900 51 Zohor

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

Dodatok číslo 15 k Zmluve číslo SO31300015 o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným staveb.odpadom a objemným odpadom

Súvisiace dokumenty

0010/2002-001 Zmluva o zvoze a zneškodnení komunálneho odpadu
024/2022 Odvoz neseparovaného odpadu za 01/2022
217/2021 Odvoz neseparovaného odpadu za 12/2021

OcÚ Li 859/2021-001 Ko Zmluva o dielo „Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Lipové“

ID: IČO 46528741 TOPSTAV É&A s.r.o. – TOPSTAV É&A s.r.o.

191 692,28 €

16.12.2021

Začiatok účinnosti 17.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.12.2021

Suma s DPH 191 692,28 €

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ TOPSTAV É&A s.r.o., Modrany 50, 946 33 Modrany

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy