Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Lipové.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti 20.5.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.5.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

Dodávateľ - Sídlo Nám. M. R. Štefánika 9, 945 01 Komárno

Dodávateľ - IČO 30794536

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

OcÚ Li 309/2023-002 Ko Dohoda č. 23/14/054/130 pre Podporu udržania pracovných návykov

Začiatok účinnosti 16.5.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.5.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Nagyová Eva

Dodávateľ Obec Lipové

Dodávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Dodávateľ - IČO 00306541

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

OcÚ Li 69/2023-010 Ko Kúpna zmluva číslo KZ 32/2023 s Evou Nagyovou

Začiatok účinnosti 13.5.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.5.2023

Suma s DPH 70,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Bobtail & Bearded collie klub

Objednávateľ - Sídlo Drieňová 11, 821 03 Bratislava

Objednávateľ - IČO 50027379

Dodávateľ Obec Lipové

Dodávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Dodávateľ - IČO 00306541

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 11.5.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.5.2023

Suma s DPH 11 953,28 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Lévaiová Andrea

Dodávateľ Obec Lipové

Dodávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Dodávateľ - IČO 00306541

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 11.5.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.5.2023

Suma s DPH 12 072,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Nagyová Eva

Dodávateľ Obec Lipové

Dodávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Dodávateľ - IČO 00306541

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

OcÚ Li 69/2023-014 Ko Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 10.05.2023

Začiatok účinnosti 12.4.2023

Koniec účinnosti 5.10.2023

Dátum podpísania 5.4.2023

Suma s DPH 10,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Komunálna poisťovňa a.s.

Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31595545

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 5.4.2023

Koniec účinnosti 31.12.2028

Dátum podpísania 4.4.2023

Suma s DPH 102,66 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

Dodávateľ - Sídlo Nám. M. R. Štefánika 9, 945 01 Komárno

Dodávateľ - IČO 30794536

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

OcÚ Li 309/2023-008 Ko Dodatok č.1 k Dohode č. 23/14/054/130 pre podporu udržania pracovných návykov

Začiatok účinnosti 31.3.2023

Koniec účinnosti 31.3.2023

Dátum podpísania 30.3.2023

Suma s DPH 50,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Lucia Kopecká

Dodávateľ Obec Lipové

Dodávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Dodávateľ - IČO 00306541

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 8.3.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.2.2023

Suma s DPH 148,80 € / rok

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Viessmann, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Ivánska cesta 30/A, 821 04 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31388841

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

066/2023 Ročný garančný paušál COMFORT plynový kondenzačný kotol do 35 kW – servisné práce na rok 2023

Začiatok účinnosti 8.3.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.2.2023

Suma s DPH 201,60 € / rok

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Viessmann, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Ivánska cesta 30/A, 821 04 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31388841

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

065/2023 Ročný garančný paušál COMFORT tepelné čerpadlo do 35 kW – servisné práce na rok 2023

Začiatok účinnosti 8.3.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.3.2023

Suma s DPH 17,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Kovácsová Dáša

Dodávateľ Obec Lipové

Dodávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Dodávateľ - IČO 00306541

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 2.3.2023

Koniec účinnosti 2.3.2023

Dátum podpísania 28.2.2023

Suma s DPH 50,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Kovácsová Dáša

Dodávateľ Obec Lipové

Dodávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Dodávateľ - IČO 00306541

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy