Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Lipové.

Filter dokumentov

Predmet
Zverejnené
Suma s DPH
0214/2021-007 Zmluva o výpožičke tabletu pre sčítanie obyvateľov 2021 ID: IČO 00166197 Štatistický úrad SR
16-03-2021
Popis
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke tabletu pre sčítanie obyvateľov 2021
Zmluvný partner
Slovenská republika - Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava
Dátum účinnosti
15. marca 2021
0004/2021-004 Dohoda o ukončení zmluvy so spoločnosťou Arriva ID: IČO 36545317 ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnost'
11-03-2021
Popis
Dohoda o ukončení zmluvy č.16I2013 O poskytovaní príspevku na prevádzku spojov prlmestskej autobusovej linky 401414
Zmluvný partner
ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnost', 940 14 Nové Zámky, Považská 2
Dátum účinnosti
11. marca 2021
0100/2021-002 Zmluva o spolupráci so spoločnosťou RECobal ID: IČO 47257997 RECobal s.r.o.
04-02-2021
Popis
Zmluva č. NR151263_1 o spolupráci podľa Zákona o odpadoch
Zmluvný partner
RECobal s.r.o., Bohrova 1, 851 01 Bratislava
Dátum účinnosti
4. februára 2021
0022/2021-004 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov ID: IČO 46023909 EKOHEAT s.r.o.
15-01-2021
Popis
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere - zber použitých olejov a tukovodpadov
Zmluvný partner
EKOHEAT s.r.o. Osadná 2, 831 03 Bratislava
Dátum účinnosti
16. januára 2021
0906/2020 Zmluva o vytvorení systému na hromadné rozosielanie SMS správ ID: IČO 53056043 Alphabet group s.r.o.
18-12-2020
1,00 €
Popis
Zmluva o vytvorení systému na hromadné rozosielanie SMS správ, e-mailov a upozornení do aplikácií určených pre obce a obyvateľov
Zmluvný partner
Alphabet group s.r.o., Obrancov mieru 13, 040 01 Košice
Dátum účinnosti
19. decembra 2020
0862/2020-002 Zmluva o výpožičke tabletu pre sčítanie obyvateľov 2021 ID: IČO 00166197 Štatistický úrad SR
30-11-2020
Popis
Zmluva o výpožičke tabletu pre sčítanie obyvateľov 2021
Zmluvný partner
Slovenská republika - Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava
Dátum účinnosti
1. decembra 2020
0854/2020-001 Zmluva o spracovaní osobných údajov pre program vizualizácie katastra ID: IČO 45325600 MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
24-11-2020
Popis
Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa pre program vizualizácie katastrara
Zmluvný partner
MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava
Dátum účinnosti
25. novembra 2020
0853/2020-001 Zmluva o poskytnutí služieb Vyzualizácia katastra, ID: IČO 45325600 MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
24-11-2020
120,00 €
Popis
Zmluva o poskytnutí služieb Vyzualizácia katastra, územného plánu, inžinierskych sietí, inštitúcií a iných dát
Zmluvný partner
MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava
Dátum účinnosti
25. novembra 2020
0841/2020-001 Zmluva o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb ID: IČO 2121040570 Alphabet partner, s.r.o.
05-11-2020
250,00 €
Popis
Zmluva o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb
Zmluvný partner
Alphabet partner s.r.o., Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice
Dátum účinnosti
6. novembra 2020