Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Lipové.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

OcÚ Li 522/2022-001 Ko Výmena strešnej krytiny na budove obecného úradu Lipové

ID: OcÚ Li 522/2022-001 Ko – Martin Ladányi - MARCI

14 990,65 €

3.5.2022

Začiatok účinnosti 4.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.4.2022

Suma s DPH 14 990,65 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Martin Ladányi - MARCI

Dodávateľ - Sídlo Modrany 30, 946 33 Modrany

Dodávateľ - IČO 40531911

Prílohy

OcÚ Li 18/2022-047 Ko Dotácia na zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu

ID: IČO: 42181810 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

177 690,29 €

28.3.2022

Začiatok účinnosti 29.3.2022

Koniec účinnosti 31.12.2028

Dátum podpísania 21.3.2022

Suma s DPH 177 690,29 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Dodávateľ - IČO 42181810

Prílohy

Popis

Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v Lipovom

OcÚ Li 148/2022-004 Ko Dodatok č. 1 k zmluve o vytvorení webového sídla a poskytovaní súvisiacich služieb – Systém Centrálny register zmlúv

ID: IČO 2121040570 Alphabet partner, s.r.o. – Alphabet partner s.r.o.

50,00 €

16.3.2022

Začiatok účinnosti 17.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.3.2022

Suma s DPH 50,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Alphabet partner s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 2121040570

Prílohy

Súvisiace dokumenty

0841/2020-001 Zmluva o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb

OcÚ Li 27/2022-001 Ko Zmluva o poskytovaní služieb v sieti INTERNET

ID: IČO 52329160 Tlapnet SK, a. s. – Tlapnet SK

318,00 €

18.1.2022

Začiatok účinnosti 19.1.2022

Koniec účinnosti 18.1.2024

Dátum podpísania 18.1.2022

Suma s DPH 318,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Tlapnet SK, a. s., Boženy Němcovej 8 , 811 04 Bratislava

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť účastníkovi službu – pripojenie
a poskytovanie služieb v sieti INTERNET, prípadne iných dodatočných alebo doplnkových služieb tak,
aby ju tento mohol riadne v zmysle tejto zmluvy a VP riadne užívať v zmysle dohodnutých
parametrov a záväzok účastníka platiť poskytovateľovi za tieto služby riadne a včas odplatu v zmysle
cenníka.

Súvisiace dokumenty

072/2022 Internetové spojenie pracoviska OcÚ v KD za obdobie 05/2022
015/2022 Internetové spojenie za obdobie od 02/2022 do 12/2022

OcÚ Li 639/2021-003 Be Dodatok číslo 15 o nakladaní s odpadom s FCC-Slovensko, s.r.o.

ID: IČO 31318762 FCC Slovensko, s.r.o. – FCC Slovensko

21.12.2021

Začiatok účinnosti 1.1.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 20.12.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ FCC Slovensko, s.r.o. , Bratislavská 18, 900 51 Zohor

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

Dodatok číslo 15 k Zmluve číslo SO31300015 o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným staveb.odpadom a objemným odpadom

Súvisiace dokumenty

0010/2002-001 Zmluva o zvoze a zneškodnení komunálneho odpadu
024/2021 Odvoz neseparovaného odpadu za 01/2021
217/2021 Odvoz neseparovaného odpadu za 12/2021

OcÚ Li 859/2021-001 Ko Zmluva o dielo „Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Lipové“

ID: IČO 46528741 TOPSTAV É&A s.r.o. – TOPSTAV É&A s.r.o.

191 692,28 €

16.12.2021

Začiatok účinnosti 17.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.12.2021

Suma s DPH 191 692,28 €

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ TOPSTAV É&A s.r.o., Modrany 50, 946 33 Modrany

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

OcÚ Li 814/2021-001 Ko Zmluva na zber a prepravu komunálnych odpadov

ID: IČO: 51468166 ANIFE s.r.o. – ANIFE s.r.o.

16.11.2021

Začiatok účinnosti 17.11.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.11.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ ANIFE s.r.o., Školská 1057/14, 930 05 Gabčíkovo

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

OcÚ Li 810/2021-001 Ko Dohoda o aktivačnej činnosti č. 21/14/012/23

ID: IČO 30794536 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno – Úrad práce

8.11.2021

Začiatok účinnosti 9.11.2021

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 8.11.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno, Nám. M. R. Štefánika 9, 945 01 Komárno

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

OcÚ Li 811/2021-001 Ko Dohoda o MOS č. 21/14/010/46

ID: IČO 30794536 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno – Úrad práce

8.11.2021

Začiatok účinnosti 9.11.2021

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 8.11.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno, Nám. M. R. Štefánika 9, 945 01 Komárno

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

OcÚ Li 695/2021-006 Be Zmluva o prevode výpočtovej techniky

ID: IČO: 45 736 359, DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) – DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Sídlo: BLUMENTAL Offices

100,00 €

2.11.2021

Začiatok účinnosti 3.11.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.10.2021

Suma s DPH 100,00 €

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Sídlo: BLUMENTAL Offices, Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

OcÚ Li 776/2021-001 Ko Manažment verejného obstarávania podľa § 117 – stavebné práce – na dodávateľa investície Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ

ID: IČO 48038521 EPIC Partner a.s. – EPIC Partner a.s.

564,00 €

20.10.2021

Začiatok účinnosti 20.10.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.10.2021

Suma s DPH 564,00 €

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ EPIC Partner a.s., Bratislavská cesta 4931, 945 01 Komárno

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Súvisiace dokumenty

166/2021 Manažment verejného obstarávania podľa § 117 - stavebné práce - na dodávateľa investície Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ

OcÚ Li 828/2021-001 Ko Zmluva o dielo: Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie „Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Lipové“

ID: IČO 40528472 Bottka Sylvia – Bottka Sylvia

4 200,00 €

19.10.2021

Začiatok účinnosti 20.10.2021

Koniec účinnosti 20.11.2021

Dátum podpísania 19.10.2021

Suma s DPH 4 200,00 €

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Bottka Sylvia, Radvaň nad Dunajom č. 393, 946 38 Radvaň nad Dunajom

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Súvisiace dokumenty

186/2021 Poplatky za vyjadrenia pri vypracovaní projektovej dokumentácie na stavebné povolenie „Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Lipové“
182/2021 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie „Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Lipové“