Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Lipové.

Filter dokumentov

Predmet
Zverejnené
OcÚ Li 145/2021-001 Be Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 01/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi ID: VZN 01/2021
12-02-2021
Popis
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 01/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi