Preskočiť na obsah

Odpadové hospodárstvo

Zoznam organizácií, ktoré zabezpečujú odvoz, resp. skládkovanie alebo likvidáciu pre jednotlivé odpady v obci Lipové

DRUH ODPADUZAZMLUVNENÁ ORGANIZÁCIAPLATNOSŤ ZMLUVY
Odvoz zmesového komunálneho odpaduFCC Slovensko, s.r.o.platná od 18.12.2001
Odvoz separovaného komunálneho odpaduFCC Slovensko, s.r.o.platná od 24.01.2005
Uloženie komunálneho odpadu na skládkeKomunálna spoločnosť, s.r.o.platná od 01.01.2017
Zber elektroodpaduMETAL SERVIS Recycling, s.r.o.platná od 07.03.2017
Zber použitých batérií a akumulátorovINSA, s.r.o.platná od 28.06.2016
Zber starého šatstva a textiluHumana People to People, s.r.o.platná od 13.11.2013
Zber jedlých olejov s tukovEKOHEAT s.r.o.platná od 11.01.2021
Biologicky rozložiteľný odpadObec zabezpečila 100% domácnostiam kompostéry
Organizácia zodpovednosti výrobcovRECobal, s.r.o. Bratislavaplatná od 01.01.2021
Zoznam organizácií, ktoré zabezpečujú odvoz, resp. skládkovanie alebo likvidáciu pre jednotlivé odpady v obci Lipové