Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Lipové.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Suma s DPH 582,60 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 21.10.2022

Zodpovedná osoba Dáša Kovácsová

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Gabriel Bartalos - L & B PARKETT

Dodávateľ - Sídlo Eötvösa 8, 945 01 Komárno

Dodávateľ - IČO 40174611

Prílohy

Súvisiace dokumenty

205/2022 Montáž 6 ks dverí a klučiek, pokládka profilov a líšt na miestnostiach v budove obecného úradu v Lipovom
204/2022 Zhotovenie 6 ks dverí na miestnosti obecného úradu v Lipovom

Suma s DPH 2 926,40 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 10.10.2022

Zodpovedná osoba Dáša Kovácsová, starostka

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ TOPSTAV É&A s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 50, 946 33 Modrany

Dodávateľ - IČO 46528741

Prílohy

Suma s DPH 180,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 20.5.2022

Zodpovedná osoba Dáša Kovácsová, starostka

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Légvárbirodalom.eu, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Na Hati 594/10, 930 28 Okoč

Dodávateľ - IČO 54549094

Prílohy

Súvisiace dokumenty

085/2022 Prenájom nafukovacej atrakcie (hrad) na MDD 2022

Suma s DPH 1 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 26.4.2022

Zodpovedná osoba Dáša Kovácsová, starostka

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ BAUKOMPLEX spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Fialková 8, 945 01 Komárno

Dodávateľ - IČO 36356051

Prílohy

Suma s DPH 300,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 13.4.2022

Zodpovedná osoba Dáša Kovácsová, starostka

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Mgr. Vojtech Valkó

Dodávateľ - Sídlo Komoča 342, 941 21 Komoča

Dodávateľ - IČO 47318712

Prílohy

Suma s DPH 300,00 €

Dátum vystavenia 30.11.2021

Zodpovedná osoba Dáša Kovácsová, starostka

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Mgr. Vojtech Valkó, Komoča 342, 941 21 Komoča

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Súvisiace dokumenty

206/2021 Výkon verejného obstarávania - zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 - stavebné práce - Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu v Lipovom

Suma s DPH 4 497,60 €

Dátum vystavenia 30.6.2021

Zodpovedná osoba Dáša Kovácsová, starostka

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Anaplast SK, s.r.o., Hadovce 246, 945 01 Komárno

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Suma s DPH 2 700,00 €

Dátum vystavenia 24.6.2021

Zodpovedná osoba Dáša Kovácsová, starostka

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Stredisko správy a údržby, Bašta IV, Okružná cesta, 945 01 Komárno

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Suma s DPH 360,00 €

Dátum vystavenia 27.5.2021

Zodpovedná osoba Dáša Kovácsová, starostka

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ EPIC Partner a.s., Bratislavská cesta 4931, 945 01 Komárno

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Suma s DPH 2 734,00 €

Dátum vystavenia 21.5.2021

Zodpovedná osoba Dáša Kovácsová, starostka

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ DAR IHRISKO spol. s r.o., Ladomerská Vieska 130, 965 01 Ladomerská Vieska

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Suma s DPH 1 048,80 €

Dátum vystavenia 19.5.2021

Zodpovedná osoba Dáša Kovácsová, starostka

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ CBS spol s r.o., Kynceľova 54, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Súvisiace dokumenty

076/2022 Prezentácia obce Lipové v 360º videomape s 20 ks okuliarov

Suma s DPH 581,70 €

Dátum vystavenia 5.2.2021

Zodpovedná osoba Ján Belan, referent

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy