Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Lipové.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

OcÚ Li 107/2021-007 Ko Výkon jednej zákazky s nízkou hodnotou „Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Lipové“

ID: IČO 47319712 Mgr. Vojtech Valkó, Komoča – Mgr. Vojtech Valkó

300,00 €

30.11.2021

Suma s DPH 300,00 €

Dátum vystavenia 30.11.2021

Zodpovedná osoba Dáša Kovácsová, starostka

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Mgr. Vojtech Valkó, Komoča 342, 941 21 Komoča

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Súvisiace dokumenty

206/2021 Výkon verejného obstarávania - zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 - stavebné práce - Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu v Lipovom

OcÚ Li 107/2021-006 Ko Výmena okien a dverí na budove kultúrneho domu

ID: IČO 46435069 Anaplast SK, s.r.o. – Anaplast SK

4 497,60 €

1.7.2021

Suma s DPH 4 497,60 €

Dátum vystavenia 30.6.2021

Zodpovedná osoba Dáša Kovácsová, starostka

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Anaplast SK, s.r.o., Hadovce 246, 945 01 Komárno

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

OcÚ Li 107/2021-005 Ko Opravy miestnej komunikácie

ID: IČO 35960736 Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s. – Regionálna správa a údržba ciest Nitra

2 700,00 €

24.6.2021

Suma s DPH 2 700,00 €

Dátum vystavenia 24.6.2021

Zodpovedná osoba Dáša Kovácsová, starostka

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Stredisko správy a údržby, Bašta IV, Okružná cesta, 945 01 Komárno

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

OcÚ Li 107/2021-004 Ko Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lipové

ID: IČO 48038521 EPIC Partner a.s. – EPIC Partner a.s.

360,00 €

27.5.2021

Suma s DPH 360,00 €

Dátum vystavenia 27.5.2021

Zodpovedná osoba Dáša Kovácsová, starostka

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ EPIC Partner a.s., Bratislavská cesta 4931, 945 01 Komárno

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

OcÚ Li 107/2021-003 Ko Certifokované prvky do detského parku

ID: IČO 51462371 DAR IHRISKO spol. s r.o. – DAR IHRISKO spol. s r.o.

2 734,00 €

21.5.2021

Suma s DPH 2 734,00 €

Dátum vystavenia 21.5.2021

Zodpovedná osoba Dáša Kovácsová, starostka

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ DAR IHRISKO spol. s r.o., Ladomerská Vieska 130, 965 01 Ladomerská Vieska

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

OcÚ Li 107/2021-002 Ko Prezentácia v 360° videomape

ID: IČO 36754749 CBS spol, s r.o. – CBS spol s r.o.

1 048,80 €

19.5.2021

Suma s DPH 1 048,80 €

Dátum vystavenia 19.5.2021

Zodpovedná osoba Dáša Kovácsová, starostka

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ CBS spol s r.o., Kynceľova 54, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

OcÚ Li 107/2021-001 Be Nákup stravných lístkov

ID: IČO 52005551 Ticket Service, s.r.o. – Ticket Service

581,70 €

5.2.2021

Suma s DPH 581,70 €

Dátum vystavenia 5.2.2021

Zodpovedná osoba Ján Belan, referent

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy