Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Starosta

portrét starosty

Dáša Kovácsová

starostka

starosta@lipove.sk +421 917 196314

Poslanci obecného zastupiteľstva

JUDr. Zuzana Smatanová

Zástupca starostu obce

Anna Elogová

nezávislá kandidátka

Dávid Nagy

nezávislý kandidát

Bc. Zdenka Pavleová

nezávislá kandidátka

Daniela Vranková

nezávislá kandidátka

Hlavný kontrolór

Richard Nagy

Plán kontroly hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022

Plán kontroly hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022

Plán kontroly hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021

Plán kontroly hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021

Plán kontroly hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020

Plán kontroly hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020

Plán kontroly hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019

Plán kontroly hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019

Plán kontroly hlavného kontrolóra na 2. polrok 2018

Plán kontroly hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018

Plán kontroly hlavného kontrolóra na 2. polrok 2017

Plán kontroly hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017

Plán kontroly hlavného kontrolóra na 2. polrok 2016

Plán kontroly hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016

Plán kontroly hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015

Plán kontroly hlavného kontrolóra na 2. polrok 2014

Komisie OZ

Komisia pre ekonomiku, investičné zámery a verejný poriadok

JUDr. Zuzana Smatanová

predsedkyňa komisie

Bc. Zdenka Pavleová

členka komisie

Daniela Vranková

členka komisie

Komisia pre kultúrne a sociálne záležitosti

Plán činnosti kultúrnej komisie na rok 2022

Plán činnosti kultúrnej komisie na rok 2021

Plán činnosti kultúrnej komisie na rok 2020

Anna Elogová

členka komisie

Iveta Bučeková

členka komisie

Komisia obecného zastupiteľstva pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (podľa Zákona 357/2004 Z.z.)

Anna Elogová

členka komisie

Daniela Vranková

členka komisie