Preskočiť na obsah

Obrana a civilná ochrana

Informácie občanom o civilnej ochrane

Informačný leták k číslu tiesňového volania 112

Evakuácia – postup, spôsob zabezpečenia

Ochrana pred chemickým a biologickým ohrozením

Režimové opatrenia pre obyvateľstvo v prípade úniku nebezpečných chemických látok

Významné nebezpečné látky a ich charakteristiky

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vydania meteorologických výstrah

Leták Ako sa chrániť pred kliešťom – verejnosť

Leták Ako sa chrániť pred kliešťom – deti

Príručka pre obyvateľov- Ochrana pred následkami chemického terorizmu a bioterorizmu