Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 (SODB 2011) – niektoré vybrané výsledky obce Lipové

Obyvateľstvo v obci Lipové podľa veku a pohlavia(1)

Obyvateľstvo v obci Lipové podľa veku a pohlavia(2)

Obyvateľstvo v obci Lipové podľa národnosti

Obyvateľstvo v obci Lipové podľa náboženského vyznania

Obyvateľstvo v obci Lipové podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania

Obyvateľstvo v obci Lipové podľa materinského jazyka

Obyvateľstvo v obci Lipové podľa počítačových zručnosti

Zverejnené 26. októbra 2020.
Upravené 26. novembra 2020.