Obecný úrad

Starosta obce: Dáša Kovácsová (nezávislá)
Adresa: Obec Lipové
Lipové 59
946 14 Zemianska Olča

Telefón:
+421 35 7796184
+421 917 196314
E-mail:  obec@lipove.sk

IČO: 00306541
DIČ: 2021014787

Bankové spojenie: 22622-142/0200
IBAN: SK35 0200 0000 0000 2262 2142

Úradné hodiny

Pondelok 08:00 – 12:00 , 12:30 – 14:30
Utorok 08:00 – 12:00 , 12:30 – 14:30
Streda 08:00 – 12:00 , 12:30 – 14:30
Štvrtok 08:00 – 12:00 , 12:30 – 14:30
Piatok 08:00 – 12:00 , 12:30 – 14:30Zamestnanci:
Ján Belan (vedúci referent)
Richard Nagy (hlavný kontrolór obce)

Spoločný stavebný úrad v Zemianskej Olči:

Zamestnanci:
Ing. Zuzana Zsajkó (odborný referent spoločného stavebného úradu)