Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Lipové.

Oznámenie o dovolenke dňa 04.07.2022

Oznamujeme občanom, že z dôvodu čerpania dovolenky administratívnym zamestnancom nebude Obecný úrad v Lipovom dňa 04.07.2022 vybavovať klientov. Prvý stránkový deň po dovolenke je 06. 07. 2022.

Oznámenie o dovolenkách lekárov

obvodná detská lekárka MUDr. Milada Vansová termín od 23. 06. 2022 – 05. 07. 2022 zastupuje MUDr. Andrea Szerdová a to nasledovne v Čičove v pondelok a piatok od 13,00 hod. do 15,30 hod. v utorok a štvrtok od 08,00 hod. do 12,00 hod. v Čiližskej Radvani v stredu po celý deň UPOZORNENIE!! Návštevu ambulancie… Čítať viac

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne vyhlasuje Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre celé územie okresu Komárno od 21.06.2022, 12:00 hod. do odvolania.Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru predstavuje obdobie, kedy je zvýšené riziko vzniku požiaru v prírodnom prostredí a to najmä na verejne prístupných miestach v prírode.

Ochrana úrody pred požiarmi

Opatrenia zamerané na ochranu úrody pred požiarmi v roku 2022 – usmernenie.Každoročný zber úrody si vyžaduje komplexné zabezpečenie opatrení i na úseku ochranypred požiarmi.

Mimoriadny odpočet vody

Vážení občania, Západoslovenská vodárenská spoločnosť Vás v súvislosti so zmenou ceny vodného a stočného žiada o spoluprácu. Odčítajte stav Vášho vodomeru a nahláste ho elektronicky na internetovej stránke www.odpocet.zsvs.sk. Urobte tak najneskôr do 1. júla 2022 a zapojte sa do súťaže o dovolenku v hodnote 2500 EUR a ďalších 99 vecných cien. Bližšie informácie nájdete na www.zsvs.sk.

Zmeny v Zákone o strelných zbraniach

Zmeny v Zákone o strelných zbraniach

Oznámenie Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Komárne oznamuje občanomkomárňanského okresu, že podľa § 72j ods. 6 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniacha strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len„zákon o strelných zbraniach a strelive“), je ten, kto mal k 1. februáru 2022 v držbe zbraňzaradenú od… Čítať viac

Centrum právnej pomoci

POTREBUJETE PRAVNU POMOC? Naše služby sú odborné a diskrétne Komunikujete so skúsenými zamestnancami Sme dostupní pre každého, aj vo vašom regióne Radi vás objednáme na osobnú konzultáciu

Prieskum „Cestovanie v Nitrianskom samosprávnom kraji“

Spoločnosť ARRIVA Nové Zámky, a.s. realizuje prieskum s názvom Cestovanie v Nitrianskom samosprávnom kraji, v ktorom môžu cestujúci poskytnúť spätnú väzbu na dopravu v regióne. Do prieskumu sa môžu cestujúci zapojiť od 16. mája do 30. júna, a to vyplnením online dotazníka. Každý respondent, ktorý vyplní dotazník, sa môže zároveň zapojiť do súťaže o 30… Čítať viac