Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Lipové.

Odpočet vodomerov

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra, oznamuje občanom, že v dňoch 1. a 2. februára 2023 (t.j. v túto stredu a štvrtok) bude v čase od 09:00 hod. vykonávať ich zamestnanec v našej obci odpočet vodomerov

Pomoc pri hľadaní zamestnania pre jednorodičov

Nezisková organizácia JEDEN RODIČ poskytuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja odborné špecializované služby v oblasti sociálnej práce, práva, ekonómie, kariérneho poradenstva, životného koučingu a psychológie. Účastníkom projektu pomáhajú uplatniť sa na trhu práce – nájsťsi trvalé zamestnanie, rekvalifikovať sa, alebo sa vrátiť do školy a urobiť si maturitu, či začať… Čítať viac

Výzva na úhradu daní a poplatkov za rok 2022

Vážení občania! Obec Lipové ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, vyzýva všetkých občanov, ktorí si do dnešného dňa nesplnili svoju povinnosť a neuhradili miestne dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2022, prípadne za… Čítať viac

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstráneniea okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzkyenergetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiachnajneskôrdo 31.01.2023

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Vážený občania získajte 14 000 – 19 000 EUR na obnovu staršieho rodinného domu (postaveného pred r. 2013) z plánu obnovy a odolnosti Slovenskej Republiky. Cieľom je znížiť energetickú náročnosť domu aspoň o 30 % a to napríklad: zateplením domu výmenou okien/dverí výmenou kotla solárnymi kolektormi fotovoltickými panelmi tepelným čerpadlom a inými V prípade že… Čítať viac

Lebeco – rozšírenie času predaj pečiva

Pekáreň LEBECO oznamuje obyvateľom obce, že rozširuje čas predaja ambulantnej predajne pečiva. Mimo už aktuálneho času predaja, ktorý je každú stredu a piatok od 15:20 do 16:00 rozširuje predaj o každý pondelok a štvrtok ráno od 7:15 – do 07:45.

Gynekologická ambulancia v Zemianskej Olči – ZMENA

Gynekológ MUDr. Károly Földes, oznamuje obyvateľom obce, že ordinačná doba v gynekologickej ambulancii v Zemianskej Olči bude od 01. augusta 2022 nasledovná: Pondelok 08:00 – 11:00 ordinuje MUDr. Tibor Szabó Utorok 08:00 – 11:00 ordinuje MUDr. Tibor Szabó Štvrtok 12:00 – 14:00 ordinuje MUDr. Károly Földes Piatok 08:00 – 11:00 ordinuje MUDr. Tibor Szabó Termín vyšetrenia… Čítať viac

Africký mor ošípaných – zvyšovanie povedomia

v rámci súboru opatrení v súvislosti s predchádzanim zavlečenia, šírenia a eradikácie nákazy diviačej zveri a domácich ošípaných Africkým morom ošípaných (AMO) sa v rámci AMO stratégie EU uvádzajú aj aktivity v oblasti zvyšovania povedomia verejnosti, poľovníkov, chovateľov, teda tých, ktoých sa AMO nákaza bezprostredne týka.