Preskočiť na obsah

Harmonogramy odvozov odpadov

Hodnota úrovne vytriedenosti odpadov za rok 2018 (vypočítaná vzorcom uvedenom v Prílohe č.2 k Zákonu 329/2018) je: 9,48 %

Komunálny odpad sa na osade Rákytie vyváža len raz do mesiaca!!!