Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Lipové.

Výzva na úhradu daní a poplatkov za rok 2022

Vážení občania! Obec Lipové ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, vyzýva všetkých občanov, ktorí si do dnešného dňa nesplnili svoju povinnosť a neuhradili miestne dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2022, prípadne za… Čítať viac

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstráneniea okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzkyenergetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiachnajneskôrdo 31.01.2023