Preskočiť na obsah

Obec Lipové – bezplatné siete WiFi pre obyvateľov obce Lipové

logo Európskej únie a Ministerstva dopravy a výstavby SR

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Názov a sídlo prijímateľaObec Lipové; Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča
Názov projektuObec Lipové – bezplatné siete WIFI pre obyvateľov obce Lipové
Miesto realizácie projektuObec Lipové
Výška poskytnutého NFP14 250 €
Stručný opis projektuVybudovanie bezplatnej siete WiFi pre obyvateľov a návštevníkov obce Lipové s prístupovou rýchlosťou 30MBit/s. Projekt zahŕňa vytvorenie 11 prístupových bodov (z toho 8 externých: 2 x Obecný úrad, 2 x kultúrny dom, 2 x detské ihrisko pri kultúrnom dome, 2 x športové ihrisko) a 3 interné: OcÚ, 2 x kultúrny dom). Vybudovaná WiFi sieť budepoužívať označenie siete (SSID) WiFi pre Teba
Projekt: „Obec Lipové - bezplatné siete WIFI pre obyvateľov obce Lipové“