Zápisnica 12/2021 zo 14.07.2021

Zverejnené
21. júla 2021
Kategória

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom konaného dňa 14. júla 2021 č. 12/2021

Detaily

Číslo/ID dokumentu: od 90-12/2021 do 94-12/2021

Prílohy