Zápisnica 15/2022 z 04.04.2022

Zverejnené
9. júna 2022
Kategória

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom, konaného dňa 04. apríla 2022.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: od 106-15/2022 do 113-15/2022

Prílohy