VZN 1/2017 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Lipové

Zverejnené
30. júna 2017
Kategória

Prílohy