Preskočiť na obsah

VZN 1/2017 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Lipové