Preskočiť na obsah

Kalendár zberu odpadu 2023

Zverejnené 28.12.2022.

Komunálny odpad Plasty
Január
11
16
25
Február
8
13
22
Marec
8
13
22
Apríl
5
10
19
Máj
3
8
17
31
Jún
5
14
28
Júl
12
17
26
August
9
14
23
September
6
11
20
Október
4
9
18
November
1
6
15
29
December
4
13
27

Ako správne separovať?

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.