OcÚ Li 627/2021-001 Oznámenie o začatí konania o nariadení odstránenia stavby

Vyvesené
31. máj 2021
Zvesené
16. jún 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória