OcÚ Li 643/2021-002 Be Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Vyvesené
18. jún 2021
Zvesené
06. júl 2021
Upravené
22. jún 2021
Kategória