OcÚ Li 034/2021-042 Be Oznámenie o realizácií prokjektu – Obec Lipové – bezplatné siete WIFI pre obyvateľov obce Lipové

Vyvesené
21. jan 2021
Zvesené
31. dec 2021
Upravené
23. feb 2021
Kategória