627/2021/002 Rozhodnutie o nariadení odstránenia stavby

Vyvesené
08. júl 2021
Zvesené
08. aug 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória