0890/2020-001 Návrh plánu kontroly hlavného kontrolóra obce Lipové na 1. polrok 2021

Vyvesené
11. dec 2020
Zvesené
26. dec 2020
Upravené
21. jan 2021
Kategória