Výrub drevín

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín: Ján Široký