Výrub drevín

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín: Ján Široký

Zverejnené 26. novembra 2020.
Upravené 28. novembra 2022.