VOĽBY DO VÚC 2017

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 166/2017 

Z. z. z 23. júna 2017 vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov.
Deň volieb určil na sobotu 4. novembra 2017.
Voľby sa vykonajú v súlade so zákonom č. 180/2014 

 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Štatistiky hlasovania v obci Lipové