Komunálne voľby 2022

Uverejnenia výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce

Miestna volebná komisia v Lipovom, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u v e r e j ň u j e výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 29. októbra 2022.

A. Do Obecného zastupiteľstva v Lipovom boli zvolení:

  • JUDr. Zuzana Smatanová
  • Anikó Fábriková Mayerová
  • Marián Kašička
  • Bc. Zdenka Pavleová
  • Monika Kudlicsková

B. Za starostu obce Lipové bola zvolená:

  • Dáša Kovácsová, nezávislá kandidátka

Zverejnené 30. októbra 2022.
Bez úpravy .