Komunálne voľby 2018 (Voľby do orgánov samosprávy obcí)

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 203/2018  Z. z. zo 6. júla 2018 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí.
Deň volieb určil na sobotu 10. novembra 2018.
Voľby sa vykonajú v súlade so zákonom č. 180/2014   Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výsledky volieb v obci Lipové

Zverejnené 26. októbra 2020.
Bez úpravy .