Voľby

Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

Informácia pre voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky – Informácie pre voliča

Komunálne voľby 2022 (Voľby do orgánov samosprávy obcí) (klik)

Voľby do NR-SR 2020 (klik)

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2019 (klik)

Voľba prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 (klik)

Komunálne voľby 2018 (Voľby do orgánov samosprávy obcí) (klik)

VOĽBY DO VÚC 2017 (klik)