Starosta

Erb-2017-1

Dáša Kovácsová

starostka

starosta@lipove.sk +421 917 196314