Starosta

Dáša Kovácsová

starostka

starosta@lipove.sk +421 917 196314

Zverejnené 31. januára 2020.
Upravené 5. novembra 2020.