001 – čierna skládka

Adresa
Lipové 94
Stav
Vyriešené

sú tam smeti