Harmonogramy odvozov odpadov

Hodnota úrovne vytriedenosti odpadov za rok 2018 (vypčítaná vzorcom uvedenom v Prílohe č.2 k Zákonu 329/2018) je: 9,48 %

Komunálny odpad sa na osade Rákytie vyváža len raz do mesiaca!!!

Zverejnené 25. októbra 2020.
Upravené 28. januára 2021.