Aktuálny čas: 12:00:59; Streda 19.septembra 2018
nadpis s erbom

Exposure:


V súlade so Zákonom č. 546 z roku 2010 (účinný od 1.1.2011) sú obce, mestá, samosprávne kraje a nimi zriadené príspevkové organizácie povinné zverejniť na svojej webovej stránke zmluvy, objednávky a faktúry, ktoré sa týkajú štátnych prostriedkov (v správe obce).

Podrobnejšie náležitosti zverejňovania sú upravené Zákonom č. 382 z roku 2011.


!! UPOZORNENIE !! Oznámenie o zmene názvu Slovenskej autobusovej dopravy Nové Zámky, a.s. na ARRIVA Nové Zámky, a.s.  (ikona súboru vo formáte PDF 275kB )

Nepodarilo sa pripojiť k databázovému serveru; prekontrolujte pripojenie, prosím !