Aktuálny čas: 06:08:32; Piatok 22.marca 2019
nadpis s erbom

Ochrana drevín

Ochrana drevín

.


Počet správnych konaní:   1
Číslo spisu Dátum podania Dátum zverejnenia Žiadateľ Adresa žiadateľa Popis konania Územie (kde) Dôvod podania Tlačivo žiadosti
248/2019-00215.03.201915.03.2019Ondrej KacsánLipové 31, 946 14 Zemianska OlčaŽiadosť o výrub 4 ks drevín – 1 ks višňa, 1 ks marhuľa a 2 ks čerešňa priemerom kmeňov v tom istom poradí 50, 38, 90, 100 cm vo výške 1,30 bmParcela KN-C 90/2 na LV 197 zastavané plochy a nádvoria pred domom č. 31 (pre 1 ks višňa), parcela KN-C 91/2 ostatná plocha na LV 52 (pre 2 ks čerešne) a parcela KN-C 92/5 zastavané plochy a nádvoria (pre 1 ks marhuľa) na LV 52 všetko v k.ú. Lipové v intraviláne obce LipovéVýrub chorej a nerodiacej višne a 2 ks suchých čerešní všetko s dobou výsadby v roku 1966 – umiestnené v obecnej aleji a 1 ks poškodenej a nalomenej marhule na dvore žiadateľa – vlastná výsadba cca v roku 2010ikona súboru vo formáte PDF