Aktuálny čas: 19:02:52; Sobota 23.februára 2019
nadpis s erbom

Tlačivá pre voľby do samospráv miest a obcí

Tlačivá
Číslo Názov Tlačivo vo formáte PDF Tlačivo vo formáte RTF Tlačivo vo formáte ODT
1 KANDIDÁTNA LISTINA nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti ikona súboru vo formáte PDF76 KB ikona súboru vo formáte RTF18 KB ikona súboru vo formáte ODT14 KB
2 KANDIDÁTNA LISTINA nezávislého kandidáta pre voľby do Obecného - Mestského - Miestneho zastupiteľstva ikona súboru vo formáte PDF74 KB ikona súboru vo formáte RTF20 KB ikona súboru vo formáte ODT14 KB
3 PODPISOVÁ LISTINA na podporu kandidatúry nezávislého kandidáta na starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti ikona súboru vo formáte PDF104 KB ikona súboru vo formáte RTF38 KB ikona súboru vo formáte ODT17 KB
4 PODPISOVÁ LISTINA na podporu kandidatúry nezávislého kandidáta pre voľby do Obecného - Mestského - Miestneho zastupiteľstva ikona súboru vo formáte PDF105 KB ikona súboru vo formáte RTF39 KB ikona súboru vo formáte ODT17 KB
5 VYHLÁSENIE nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce ikona súboru vo formáte PDF75 KB ikona súboru vo formáte RTF16 KB ikona súboru vo formáte ODT14 KB
6 VYHLÁSENIE nezávislého kandidáta pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva ikona súboru vo formáte PDF78 KB ikona súboru vo formáte RTF17 KB ikona súboru vo formáte ODT15 KB
7 VZDANIE sa kandidatúry pre voľby starostu - NEKA ikona súboru vo formáte PDF86 KB ikona súboru vo formáte RTF13 KB ikona súboru vo formáte ODT8 KB
8 VZDANIE sa kandidatúry pre voľby do zastupiteľstva - NEKA ikona súboru vo formáte PDF88 KB ikona súboru vo formáte RTF15 KB ikona súboru vo formáte ODT9 KB
9 KANDIDÁTNA LISTINA politickej strany pre voľby starostu obce ikona súboru vo formáte PDF76 KB ikona súboru vo formáte RTF24 KB ikona súboru vo formáte ODT15 KB
10 KANDIDÁTNA LISTINA politickej strany pre voľby do zastupiteľstva ikona súboru vo formáte PDF92 KB ikona súboru vo formáte RTF30 KB ikona súboru vo formáte ODT16 KB
11 ODVOLANIE kandidáta pre voľby starostu ikona súboru vo formáte PDF83 KB ikona súboru vo formáte RTF12 KB ikona súboru vo formáte ODT8 KB
12 ODVOLANIE kandidáta pre voľby do zastupiteľstva ikona súboru vo formáte PDF90 KB ikona súboru vo formáte RTF16 KB ikona súboru vo formáte ODT9 KB
13 SPÄŤVZATIE kandidátnej listiny pre voľby starostu ikona súboru vo formáte PDF82 KB ikona súboru vo formáte RTF11 KB ikona súboru vo formáte ODT8 KB
14 SPÄŤVZATIE kandidátnej listiny pre voľby do zastupiteľstva ikona súboru vo formáte PDF85 KB ikona súboru vo formáte RTF13 KB ikona súboru vo formáte ODT9 KB
15 OZNÁMENIE o určení splnomocnenca a jeho náhradníka pre voľby starostu obce ikona súboru vo formáte PDF73 KB ikona súboru vo formáte RTF19 KB ikona súboru vo formáte ODT14 KB
16 OZNÁMENIE o určení splnomocnenca a jeho náhradníka pre voľby do zastupiteľstva ikona súboru vo formáte PDF73 KB ikona súboru vo formáte RTF19 KB ikona súboru vo formáte ODT14 KB
17 VYHLÁSENIE kandidáta politickej strany pre voľby starostu obce ikona súboru vo formáte PDF81 KB ikona súboru vo formáte RTF19 KB ikona súboru vo formáte ODT15 KB
18 VYHLÁSENIE kandidáta politickej strany pre voľby do obecného zastupiteľstva ikona súboru vo formáte PDF83 KB ikona súboru vo formáte RTF21 KB ikona súboru vo formáte ODT15 KB
19 VZDANIE sa kandidáta politickej strany kandidatúry pre voľby starostu ikona súboru vo formáte PDF88 KB ikona súboru vo formáte RTF15 KB ikona súboru vo formáte ODT9 KB
20 VZDANIE sa kandidáta politickej strany kandidatúry pre voľby do zastupiteľstva ikona súboru vo formáte PDF92 KB ikona súboru vo formáte RTF17 KB ikona súboru vo formáte ODT9 KB
21 VZOR OZNÁMENIA o delegovaní do miestnej volebnej komisie ikona súboru vo formáte PDF80 KB ikona súboru vo formáte RTF13 KB ikona súboru vo formáte ODT8 KB
22 VZOR OZNÁMENIA o delegovaní do okrskovej volebnej komisie ikona súboru vo formáte PDF79 KB ikona súboru vo formáte RTF13 KB ikona súboru vo formáte ODT8 KB
23 VZOR OZNÁMENIA o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie ikona súboru vo formáte PDF81 KB ikona súboru vo formáte RTF13 KB ikona súboru vo formáte ODT8 KB