Aktuálny čas: 00:16:10; Sobota 17.novembra 2018
nadpis s erbom

Tlačivá

Tlačivá

Tlačivá  (počet záznamov: 18)
Oblasť Názov Tlačivo vo formáte PDF Tlačivo vo formáte RTF / ODS
danePriznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístrojeikona súboru vo formáte PDF1 MB ---
danePoučenie na vyplnenie priznania k miestnym daniamikona súboru vo formáte PDF141 kB ---
daneOznámenie k miestnemu poplatkuikona súboru vo formáte PDF103.7 kBikona súboru vo formáte ODS21.6 kB
ekológiaŽiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevinyikona súboru vo formáte PDF94.7 kBikona súboru vo formáte RTF27.2 kB
ekológiaŽiadosť o vydanie rybárskeho lístkaikona súboru vo formáte PDF74.9 kBikona súboru vo formáte RTF16.4 kB
ekológiaPrihláška psa držaného na území obce Lipové ikona súboru vo formáte PDF67.2 kBikona súboru vo formáte RTF15.5 kB
poľnohospodárstvoŽiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkovikona súboru vo formáte PDF93.5 kBikona súboru vo formáte RTF20.8 kB
poľnohospodárstvoVýber z číselníka SK NACE pre činnosti SHRikona súboru vo formáte PDF57.1 kBikona súboru vo formáte RTF242.8 kB
poľnohospodárstvoŽiadost o vydanie povolenia na predaj vyrobkov na trhovom miesteikona súboru vo formáte PDF130.6 kBikona súboru vo formáte RTF74.7 kB
sociálnaŽiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službuikona súboru vo formáte PDF81 kBikona súboru vo formáte RTF74.7 kB
stavebnáOhlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prácikona súboru vo formáte PDF127.6 kBikona súboru vo formáte RTF39.8 kB
stavebnáOhlásenie drobnej stavbyikona súboru vo formáte PDF112.2 kBikona súboru vo formáte RTF38.3 kB
stavebnáVyjadrenie vlastníkov susedných pozemkov a staviebikona súboru vo formáte PDF56.2 kBikona súboru vo formáte RTF16.5 kB
stavebnáVyjadrenia správcov inžinierskych sietíikona súboru vo formáte PDF36.4 kBikona súboru vo formáte RTF18.3 kB
stavebnáŽiadosť o stavebné povolenieikona súboru vo formáte PDF50.9 kBikona súboru vo formáte RTF27.4 kB
stavebnáVyhlásenie – odborné vedenie stavbyikona súboru vo formáte PDF43.2 kBikona súboru vo formáte RTF15.5 kB
stavebnáPrílohy k žiadosti o stavebné povolenieikona súboru vo formáte PDF60.3 kBikona súboru vo formáte RTF38.3 kB
stavebnáŽiadosť o pasportizáciu stavby - potvrdenie o veku stavbyikona súboru vo formáte PDF105.2 kBikona súboru vo formáte RTF32.7 kB
On-line program na vypĺňanie formulárov vo formáte PDFOn-line program na vypĺňanie formulárov vo formáte PDF