Aktuálny čas: 18:06:56; Piatok 18.januára 2019
nadpis s erbom

Úradná tabuľaÚradná tabuľa slúži predovšetkým na zverejňovanie informácií vyplývajúcich zo zákona č. 369 z roku 1990 (ikona súboru vo formáte PDF 440 KB) o obecnom zriadení  (napr. návrh VZN, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, schválené VZN, rozhodnutie súdu o prípadnom nesúlade medzi všeobecne záväzným nariadením vo veciach územnej samosprávy a zákonom, oznámenie o konaní miestneho referenda a iné).

Pracovné ponuky(počet oznamov: 2)
Oznamy na úradnej tabuli  (počet záznamov: 6)
Oznamovateľ Názov Dátum zverejnenia Číslo Sken
Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyInformácia pre voliča - voľby prezidenta SR14.01.2019024/2019-001ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéUrčenie volebného okrsku a volebnej miestnosti14.01.2019026/2018-001ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéElektronická adresa na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu14.01.2019027/2019-001ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéNávrh plánu kontroly hlavného kontrolóra na 1. polrok 201914.12.2018859/2018-001ikona súboru vo formáte PDF
Regionálna veterinárna a potravinová správa KomárnoAfrický mor ošípaných - povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných26.11.2018798/2018-001ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéVerejná vyhláška - trvalé označenie psa/psov transponderom25.09.2018730/2018-001ikona súboru vo formáte PDF