Aktuálny čas: 04:43:08; Streda 22.mája 2019
nadpis s erbom

Úradná tabuľaÚradná tabuľa slúži predovšetkým na zverejňovanie informácií vyplývajúcich zo zákona č. 369 z roku 1990 (ikona súboru vo formáte PDF 440 KB) o obecnom zriadení  (napr. návrh VZN, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, schválené VZN, rozhodnutie súdu o prípadnom nesúlade medzi všeobecne záväzným nariadením vo veciach územnej samosprávy a zákonom, oznámenie o konaní miestneho referenda a iné).

Pracovné ponuky(počet oznamov: 2)
Oznamy na úradnej tabuli  (počet záznamov: 8)
Oznamovateľ Názov Dátum zverejnenia Číslo Sken
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v KomárneOdvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru06.05.2019222/2019-004ikona súboru vo formáte PDF
osobnyudaj.sk, s.r.o.Oznam o ochrane osobných údajov02.05.2019303/2019-001ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéOZNÁMENIE o čase a mieste konania volieb do Európskeho parlamentu17.04.2019 --- ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéElektronická adresa na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu - voľby do Európskeho parlamentu25.02.2019052/2019-005ikona súboru vo formáte PDF
Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyInformácia pre voliča - voľby do Európskeho parlamentu25.02.2019 --- ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéUrčenie volebného okrsku a volebnej miestnosti pre voľby do Európskeho parlamentu06.02.2019166/2019-001ikona súboru vo formáte PDF
Západoslovenská distribučná, a.s.Výzva na orez (resp. výrub)24.01.2019061/2019-001ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéVerejná vyhláška - trvalé označenie psa/psov transponderom25.09.2018730/2018-001ikona súboru vo formáte PDF