Aktuálny čas: 00:16:13; Sobota 17.novembra 2018
nadpis s erbom

Úradná tabuľaÚradná tabuľa slúži predovšetkým na zverejňovanie informácií vyplývajúcich zo zákona č. 369 z roku 1990 (ikona súboru vo formáte PDF 440 KB) o obecnom zriadení  (napr. návrh VZN, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, schválené VZN, rozhodnutie súdu o prípadnom nesúlade medzi všeobecne záväzným nariadením vo veciach územnej samosprávy a zákonom, oznámenie o konaní miestneho referenda a iné).

Pracovné ponuky(počet oznamov: 1)
Oznamy na úradnej tabuli  (počet záznamov: 4)
Oznamovateľ Názov Dátum zverejnenia Číslo Sken
obec LipovéAuditorská správa26.10.2018778/2018-001ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéNávrh 2. úpravy Rozpočtu 201819.10.2018004/2018-008ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéVerejná vyhláška - trvalé označenie psa/psov transponderom25.09.2018730/2018-001ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéNávrh Monitorovacej správy o plnení rozpočtu23.08.2018 --- ikona súboru vo formáte PDF