Aktuálny čas: 06:10:11; Piatok 22.marca 2019
nadpis s erbom

Úradná tabuľaÚradná tabuľa slúži predovšetkým na zverejňovanie informácií vyplývajúcich zo zákona č. 369 z roku 1990 (ikona súboru vo formáte PDF 440 KB) o obecnom zriadení  (napr. návrh VZN, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, schválené VZN, rozhodnutie súdu o prípadnom nesúlade medzi všeobecne záväzným nariadením vo veciach územnej samosprávy a zákonom, oznámenie o konaní miestneho referenda a iné).

Pracovné ponuky(počet oznamov: 2)
Oznamy na úradnej tabuli  (počet záznamov: 14)
Oznamovateľ Názov Dátum zverejnenia Číslo Sken
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v KomárneOdvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru08.03.2019222/2019-002ikona súboru vo formáte PDF
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v KomárneOchrana lesov pred požiarmi05.03.2019223/2019-001ikona súboru vo formáte PDF
OÚ Komárno (odbor VVS)KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 16. marca 201925.02.2019167/2019-004ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéElektronická adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 201925.02.2019201/2019-002ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéElektronická adresa na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu - voľby do Európskeho parlamentu25.02.2019052/2019-005ikona súboru vo formáte PDF
Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyInformácia pre voliča - voľby do Európskeho parlamentu25.02.2019 --- ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéNávrh 1. úpravy Rozpočtu 201915.02.2019 --- ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéUrčenie volebného okrsku a volebnej miestnosti pre voľby do Európskeho parlamentu06.02.2019166/2019-001ikona súboru vo formáte PDF
Západoslovenská distribučná, a.s.Výzva na orez (resp. výrub)24.01.2019061/2019-001ikona súboru vo formáte PDF
Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyInformácia pre voliča - voľby prezidenta SR14.01.2019024/2019-001ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéUrčenie volebného okrsku a volebnej miestnosti14.01.2019026/2019-001ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéElektronická adresa na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu - voľby prezidenta SR14.01.2019027/2019-001ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéNávrh plánu kontroly hlavného kontrolóra na 1. polrok 201914.12.2018859/2018-001ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéVerejná vyhláška - trvalé označenie psa/psov transponderom25.09.2018730/2018-001ikona súboru vo formáte PDF