Aktuálny čas: 21:10:01; Pondelok 15.júla 2019
nadpis s erbom

Úradná tabuľaÚradná tabuľa slúži predovšetkým na zverejňovanie informácií vyplývajúcich zo zákona č. 369 z roku 1990 (ikona súboru vo formáte PDF 440 KB) o obecnom zriadení  (napr. návrh VZN, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, schválené VZN, rozhodnutie súdu o prípadnom nesúlade medzi všeobecne záväzným nariadením vo veciach územnej samosprávy a zákonom, oznámenie o konaní miestneho referenda a iné).

Pracovné ponuky(počet oznamov: 2)
Oznamy na úradnej tabuli  (počet záznamov: 5)
Oznamovateľ Názov Dátum zverejnenia Číslo Sken
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v KomárneČas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru01.07.2019222/2019-005ikona súboru vo formáte PDF
Hasičský a záchranný zbor v KomárneOchrana úrody pred požiarmi17.06.2019656/2019-001ikona súboru vo formáte PDF
osobnyudaj.sk, s.r.o.Oznam o ochrane osobných údajov02.05.2019303/2019-001ikona súboru vo formáte PDF
Západoslovenská distribučná, a.s.Výzva na orez (resp. výrub)24.01.2019061/2019-001ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéVerejná vyhláška - trvalé označenie psa/psov transponderom25.09.2018730/2018-001ikona súboru vo formáte PDF