Lipové
Aktuálny čas: 13:17:14; Piatok 17.augusta 2018
nadpis s erbom

Oznamy na úradnej tabuliÚradná tabuľa slúži predovšetkým na zverejňovanie informácií vyplývajúcich zo zákona č. 369 z roku 1990 (ikona súboru vo formáte PDF 440 KB) o obecnom zriadení  (napr. návrh VZN, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, schválené VZN, rozhodnutie súdu o prípadnom nesúlade medzi všeobecne záväzným nariadením vo veciach územnej samosprávy a zákonom, oznámenie o konaní miestneho referenda a iné).

Pracovné ponuky(počet oznamov: 4)
Oznamy na úradnej tabuli  (počet záznamov: 24)
Oznamovateľ Názov Text oznamu Dátum zverejnenia Číslo Sken
Obvodné zdravotné stredisko v Zemianskej OlčiDovolenky lekárovDetská lekárka MUDr. Milada Vansová má dovolenku v termíne od 06. 08. 2018 - 24. 08. 2018 a obvodná lekárka MUDr. Mária Princzkelová dovolenkuje v termíne od 20. 08. 2018 - 31. 08. 2018.16.08.2018 --- ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéOznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetkuPredmetom zámeru priameho predaja je nehnuteľný majetok - pozemky v intraviláne obce Zemianska Olča o celkovej výmere 835 m2.16.08.2018665/2018-003ikona súboru vo formáte PDF
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v KomárneUpozornenie - podvody na seniorochv poslednom období bol zo strany polície zaznamenaný podstatne zvýšený nárast trestnej činnosti „podvodov spáchaných na senioroch".24.07.2018667/2018-001 ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéOznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetkuPredmetom zámeru priameho predaja je nehnuteľný majetok - pozemok, stotožnený ako diel č. 1 o výmere 69 m2, a ktorý spolu s dielom č. 2 bude tvoriť novovytvorenú parcelu C-KN 639/33 záhrada, ktorý bude odčlenený z pozemku parc. č. E-KN 640 orná pôda o celkovej výmere 16904 m2 za 2€/m2.23.07.2018643/2018-004ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéOznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvoduObecné zastupiteľstvo v Lipovom určilo, že bude mať celkom 5 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec Lipové. Volebná miestnosť bude v zasadačke v budove obecného úradu. 23.07.2018669/2018-001ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéOznámenie o rozsahu výkonu starostuObecné zastupiteľstvo v Lipovom určilo výkon funkcie starostu obce Lipové pre nové volebné obdobie r. 2018 - 2022 v rozsahu 0,5, t. z. v polovičnom rozsahu. 23.07.2018669/2018-002ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéOznámenie o počte obyvateľov obceObec Lipové oznamuje, že k termínu 06. júna 2018 mala obec Lipové 138 obyvateľov.23.07.2018669/2018-003ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéOznámenie miesta uloženia písomnostiObecný úrad v Lipovom oznamuje, že občan: Boris Očenáš, dátum narodenia 06. 11. 1967, bytom Lipové, má na Obecnom úrade v Lipovom uloženú doporučenú zásielku.18.07.2018629/2018-004ikona súboru vo formáte PDF
Okresný úrad Komárno - Odbor všeobecnej vnútornej správy Informácia pre voličov (komunálne voľby)Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h. Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.11.07.2018648/2018-001ikona súboru vo formáte PDF
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Generálny pardon - predĺženie trvaniaVedenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. rozhodlo o predĺžení trvania udeleného „GENERÁLNEHO PARDONU“ v termíne do 31.08.2018, čím ešte dáva všetkým neoprávneným odberateľom/producentom možnosť prihlásiť sa a bez sankcií zlegalizovať svoje pripojenie.04.07.2018189/2018-002ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéPodujatia počas letaObec Lipové Vás srdečne pozýva na letné akcie: 23. júna 2018 Svätojánska noc, 14. júla 2018 Súťaž vo varení guláša, 11. augusta 2018 Lipovské hody.08.06.2018 --- ikona súboru vo formáte PDF
Štátny archív - pracovisko KomárnoVýzva na sprístupnenie historických materiálovZámerom tunajšieho archívu je zaznamenať a sprístupniť širokej verejnosti dôležité momenty v dejinách, viažúce sa na uvedené historické medzníky a Komárňanský región. Zároveň by sme chceli rozhojniť poznanie z dokumentov uchovávaných archívom o ďalšie jednotliviny a súbory, ktoré by sa eventuálne mohli nachádzať vo vlastníctve právnických a fyzických osôb.27.02.2018126/2018-001ikona súboru vo formáte PDF
Prezídium Policajného zboruTýranie žienNásilie na ženách sa najčastejšie vyskytuje v rodinách a partnerských vzťahoch. Je oveľa pravdepodobnejšie, že sa žena stane obeťou násilia svojho súčasného alebo bývalého partnera, než že sa stane obeťou prepadnutia na ulici. 22.02.2018 --- ikona súboru vo formáte PDF
FCC Slovensko + obec LipovéHarmonogram odvozu plastov 2018Harmonogram vývozu plastov z obce Lipové pre rok 2018zaslaný spoločnosťou FCC Slovensko, s.r.o. - prevádzkareň Dolný Bar.29.01.2018 --- ikona súboru vo formáte PDF
FCC SlovenskoHarmonogram odvozu smetí 2018Harmonogram vývozu komunálneho odpadu obce Lipové pre rok 2018 zaslaný spoločnosťou FCC Slovensko, s.r.o. - prevádzkareň Dolný Bar dňa 05. januára 2018.08.01.2018ikona súboru vo formáte PDF
Miestna akčná skupina - Dolný Žitný ostrovUdeľovanie regionálnej značky PODUNAJSKOS cieľom podpory miestnych producentov sa na dvojdňovej konferencii v dňoch 20.-21.júla 2017 v Búči stretli primátori, starostovia, zástupcovia neziskoviek a podnikatelia z cezhraničného regiónu Podunajsko.24.07.2017647/2017-001ikona súboru vo formáte PDF
Okresné riaditeľstvo Policajného zboruReflexné oblečenieDovoľujeme si nemotorovým účastníkom cestnej premávky pripomenúť niektoré potrebné skutočnosti, ktoré pomôžu zvýšiť ich bezpečnosť v cestnej premávke. Použitie reflexného oblečenia alebo doplnkov môže uľahčiť vodičom rozpoznávanie situácie počas nepriaznivého počasia, alebo za tmy.14.11.20161167/2016ikona súboru vo formáte PDF
Okresný úrad Komárno - odbor starostlivosti o životné prostredieUpozornenie na invázne druhy rastlínVlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný na vlastné náklady  odstraňovať invázne druhy spôsobom uvedeným v prílohe č. 2a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu.29.09.20161108/2016ikona súboru vo formáte PDF
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)Dostupnosť elektronických služieb prostr. DCOMVaša obec sa úspešne zapojila do projektu Dátové centrum miest a obcí (DCOM). Výrazným benefitom pre Vás, občanov, je dostupnosť elektronických služieb, ktoré samospráva poskytuje. V praxi to znamená, že agendu a komunikáciu s úradom vybavíte kedykoľvek, bez potreby myslieť na úradné hodiny a rovnako aj z ktoréhokoľvek miesta prostredníctvom internetu.16.09.20161095/2016ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéPredaj pohľadnícObec Lipové ponúka na predaj pohľadnice obce; cena za kus 0.50 € .16.02.2015 --- ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéOznamy 1. zvýhodnená cena celodennej vstupenky na termálne kúpalisko Corvinus vo Veľkom Mederi. 2. Obecný úrad v Lipovom ponúka na predaj štyri druhy pohľadníc s tématikou obce Lipové.10.02.2015 --- ikona súboru vo formáte PDF
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v KomárnePonuka Polície na pripojenie nehnuteľnosti na pult centralizovanej ochranyV súvislosti s vykonávanými opatreniami na úseku prevencie pred krádežami vlámanim do bytov a rodinných domov si vás dovoľujem informovať o možnosti pripojenia vašej nehnuteľnosti na pult centralizovanej ochrany Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Komárne.10.11.2014 --- ikona súboru vo formáte PDF
Okresný úrad Komárno - odbor krízového riadeniaInformačný leták ' Ako sa chrániť pred kliešťom - verejnosť 'S cieľom zvýšiť prevenciu a informovanosť občanov, Úrad verejného zdravotníctva SR v spolupráci s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb, pripravil informačné letáky na tému Ako sa chrániť pred kliešťom a ochoreniami prenášanými kliešťami.22.05.2014 --- ikona súboru vo formáte PDF
Okresný úrad Komárno - odbor krízového riadeniaInformačný leták ' Ako sa chrániť pred kliešťom - deti 'S cieľom zvýšiť prevenciu a informovanosť občanov, Úrad verejného zdravotníctva SR v spolupráci s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb, pripravil informačné letáky na tému Ako sa chrániť pred kliešťom a ochoreniami prenášanými kliešťami.22.05.2014 --- ikona súboru vo formáte PDF