Aktuálny čas: 15:55:29; Streda 19.septembra 2018
nadpis s erbom

Úradná tabuľaÚradná tabuľa slúži predovšetkým na zverejňovanie informácií vyplývajúcich zo zákona č. 369 z roku 1990 (ikona súboru vo formáte PDF 440 KB) o obecnom zriadení  (napr. návrh VZN, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, schválené VZN, rozhodnutie súdu o prípadnom nesúlade medzi všeobecne záväzným nariadením vo veciach územnej samosprávy a zákonom, oznámenie o konaní miestneho referenda a iné).

Pracovné ponuky(počet oznamov: 4)
Oznamy na úradnej tabuli  (počet záznamov: 9)
Oznamovateľ Názov Dátum zverejnenia Číslo Sken
obec LipovéZoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva14.09.2018712/2018-024ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéZoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce14.09.2018713/2018-003ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéOznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Lipové z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 2/2018 14.09.2018665/2018-004ikona súboru vo formáte PDF
Okresný úrad Komárno - odbor starostlivosti o životné prostredieKanalizácia a ČOV Zemianska Olča30.08.2018 --- ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéNávrh Monitorovacej správy o plnení rozpočtu23.08.2018 --- ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéOznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu a okrskov pre voľby do orgánov samosprávy obcí23.07.2018669/2018-001ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéOznámenie o rozsahu výkonu starostu23.07.2018669/2018-002ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéOznámenie o počte obyvateľov obce23.07.2018669/2018-003ikona súboru vo formáte PDF
Okresný úrad Komárno - Odbor všeobecnej vnútornej správy Informácia pre voličov (komunálne voľby)11.07.2018648/2018-001ikona súboru vo formáte PDF