Aktuálny čas: 18:04:55; Piatok 18.januára 2019
nadpis s erbom

Voľba prezidenta Slovenskej republiky v roku 2014

Voľba prezidenta Slovenskej republiky v roku 2014

Voľba prezidenta Slovenskej republiky v roku 2014

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 430/2013 (ikona súboru vo formáte PDF 27kB ) Z. z. zo dňa 19. decembra 2013 vyhlásil voľbu prezidenta Slovenskej republiky. Deň konania voľby je určený na sobotu 15. marca 2014.

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, deň konania druhého kola voľby prezidenta Slovenskej republiky je určený na sobotu 29. marca 2014.

Voľba sa vykoná v súlade so zákonom č. 46/1999   (ikona súboru vo formáte PDF 181kB ) Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.


Zdroj informácií je Štatistický úrad Slovenskej republiky, údaje pochádzajú z www.statistics.sk, viac štatistík si môžete pozrieť na prezident2014.statistics.sk