Aktuálny čas: 18:05:40; Piatok 18.januára 2019
nadpis s erbom

Pozvánky

Pozvánky

Momentálne sa nebude konať zasadnutie OcÚ