Aktuálny čas: 18:13:28; Nedeľa 18.augusta 2019

Podrobnosti o žiadosti o výrub

Podrobnosti o žiadosti číslo 160/2019-002
Číslo spisu160/2019-002
Dátum podania05.02.2019
Dátum zverejnenia05.02.2019
Meno žiadateľaMária Lábska a Ing. Mária Lábska
Adresa žiadateľaLipové 9, 946 14 Zemianska Olča
Predmet konaniaŽiadosť o výrub dreviny v zmysle § 47 ods. 3 a § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Popis konaniaŽiadosť o výrub 6 ks drevín – 1 ks slivka, 1 ks višňa, 1 ks borovica a 3 ks orech s priemerom kmeňov v tom istom poradí 150, 125, 120, 150, 160 a 160 cm vo výške 1,30 bm
Dotknuté územieParcela KN-C 90/2 na LV 197 zastavané plochy a nádvoria pred domom č. 9 (pre 1 ks slivka a 1 ks višňu) a parcela KN-C 113/2 zastavaná plocha a nádvoria na LV 415 (pre 1 ks borovica a 2 ks orechy) a parcela KN-C 114 záhrada (pre 1 ks orech) na LV 60 všetko v k.ú. Lipové v intraviláne obce Lipové
Dôvod podaniaVýrub suchej slivky a višne s dobou výsadby v roku 1966, poškodených 3 ks orechov a z dôvodu nesprávne umiestnenia dreviny (borovice) v čase vlastnej výsadby cca 3 m od murovaného oplotenia pozemku rodinného domu č. 9 a pod elektrickou prípojkou k rodinnému domu
LehotaDo 8 dní odo dňa zverejnenia 05.02.2019, t.j. do 13.02.2019
Tlačivo žiadostiikona súboru vo formáte PDF