Aktuálny čas: 15:05:20; Piatok 26.apríla 2019
nadpis s erbom

Sobáš Moniky a Peťa Kudlicskových
fotografia zo sobáša Moniky a Peťa Kudlicskových
Obrad v kostole.