Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Lipové.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti 11.2.2023

Koniec účinnosti 11.2.2023

Dátum podpísania 10.2.2023

Suma s DPH 50,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Kašičková Eva

Dodávateľ Obec Lipové

Dodávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Dodávateľ - IČO 00306541

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 1.2.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Dodávateľ - IČO 42181810

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

OcÚ Li 18/2022-047 Ko Dotácia na zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v Obci Lipové

Začiatok účinnosti 25.1.2023

Koniec účinnosti 31.3.2023

Dátum podpísania 23.1.2023

Suma s DPH 50,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Lucia Kopecká

Dodávateľ Obec Lipové

Dodávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Dodávateľ - IČO 00306541

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 25.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.1.2023

Suma s DPH 191 692,28 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ TOPSTAV É&A s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 50, 946 33 Modrany

Dodávateľ - IČO 46528741

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

OcÚ Li 859/2021-001 Ko Zmluva o dielo "Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Lipové"
093/2023 Zhotovenie diela „Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Lipové - položenie podlahovej krytiny

Začiatok účinnosti 23.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.12.2022

Suma s DPH 50,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ JUDr. Smatanová Zuzana

Dodávateľ Obec Lipové

Dodávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Dodávateľ - IČO 00306541

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Začiatok účinnosti 21.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.10.2022

Suma s DPH 17,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Kašičková Jana

Dodávateľ Obec Lipové

Dodávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Dodávateľ - IČO 00306541

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 21.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.10.2022

Suma s DPH 17,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Kašičková Jana

Dodávateľ Obec Lipové

Dodávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Dodávateľ - IČO 00306541

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 21.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.10.2022

Suma s DPH 34,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Kašičková Jana

Dodávateľ Obec Lipové

Dodávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Dodávateľ - IČO 00306541

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti 31.7.2023

Dátum podpísania 28.11.2022

Suma s DPH 17 120,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ TOPSTAV É&A s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 50, 946 33 Modrany

Dodávateľ - IČO 46528741

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 29.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.10.2022

Suma s DPH 5 208,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Pôdohospodárska platobná agentúra

Dodávateľ - Sídlo Hraničná 12, 815 26 Bratislava

Dodávateľ - IČO 30794323

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

OcÚ Li 79/2023-059 Ko Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070AIL5 na výstavbu autobusových zastávok v obci Lipové

Začiatok účinnosti 17.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.11.2022

Suma s DPH 338,59 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Dodávateľ - Sídlo Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

Dodávateľ - IČO 54228573

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

1020-2016 Poistenie majetku

Začiatok účinnosti 3.11.2022

Koniec účinnosti 30.6.2023

Dátum podpísania 2.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

Dodávateľ - Sídlo Nám. M. R. Štefánika 9, 945 01 Komárno

Dodávateľ - IČO 30794536

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy