Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Lipové.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti 31.10.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ osobnyudaj.sk. s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 50528041

Prílohy

Súvisiace dokumenty

0137-2018 001 o zodpovednej osobe(upr)

Začiatok účinnosti 11.10.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ TOPSTAV É&A s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Modrany 50, 946 33 Modrany

Dodávateľ - IČO 46528741

Prílohy

Súvisiace dokumenty

OcÚ Li 859/2021-001 Ko Zmluva o dielo "Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Lipové"
167/2022 Zhotovenie diela "Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Lipové

Začiatok účinnosti 1.10.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ ZSE Energia, a.s.

Objednávateľ - Sídlo Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Objednávateľ - IČO 36677281

Dodávateľ Obec Lipové

Dodávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Dodávateľ - IČO 00306541

Prílohy

Začiatok účinnosti 25.8.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 24.8.2022

Suma s DPH 180,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ FCC Slovensko, s.r.o.

Objednávateľ - Sídlo Bratislavská 18, 900 51 Zohor

Objednávateľ - IČO 31318762

Dodávateľ Obec Lipové

Dodávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Dodávateľ - IČO 00306541

Prílohy

Začiatok účinnosti 5.8.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 3.8.2022

Suma s DPH 404,34 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ FCC Slovensko, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Bratislavská 18, 900 51 Zohor

Dodávateľ - IČO 31318762

Prílohy

Súvisiace dokumenty

0010/2002-001 Zmluva o zvoze a zneškodnení komunálneho odpadu

Začiatok účinnosti 5.8.2022

Koniec účinnosti 25.8.2022

Dátum podpísania 4.8.2022

Suma s DPH 150,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Lediks s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Gorkého 10, 811 01 Bratislava

Dodávateľ - IČO 47706848

Prílohy

Začiatok účinnosti 8.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.7.2022

Suma s DPH 16,44 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ ZSE distribúcia, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Dodávateľ - IČO 36361518

Prílohy

Súvisiace dokumenty

115/2022 Poplatok za pripojenia zariadenia (fotovoltaické články) na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s.

Začiatok účinnosti 10.6.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.2.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Štatistický úrad Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Dodávateľ - IČO 00166197

Prílohy

Začiatok účinnosti 7.6.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Západoslovenská distribučná, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Dodávateľ - IČO 36361518

Prílohy

Začiatok účinnosti 4.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.4.2022

Suma s DPH 14 990,65 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Martin Ladányi - MARCI

Dodávateľ - Sídlo Modrany 30, 946 33 Modrany

Dodávateľ - IČO 40531911

Prílohy

Súvisiace dokumenty

134/2022 Výmena strešnej krytiny na budove obecného úradu Lipové

Začiatok účinnosti 29.3.2022

Koniec účinnosti 31.12.2028

Dátum podpísania 21.3.2022

Suma s DPH 177 690,29 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Dodávateľ - IČO 42181810

Prílohy

Popis

Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v Lipovom

Súvisiace dokumenty

30/2023-115 Dodatok č. 2 k zmluve o Nenávratný finančný príspevok na Zníženie energetickej náročnosti
OcÚ Li 18/2022-070 Be Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Začiatok účinnosti 17.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.3.2022

Suma s DPH 60,00 € / rok

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Alphabet partner s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 2121040570

Prílohy

Súvisiace dokumenty

0841/2020-001 Zmluva o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb