Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Lipové.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti 23.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.12.2022

Suma s DPH 50,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ JUDr. Smatanová Zuzana

Dodávateľ Obec Lipové

Dodávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Dodávateľ - IČO 00306541

Prílohy

Popis

Začiatok účinnosti 21.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.10.2022

Suma s DPH 17,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Kašičková Jana

Dodávateľ Obec Lipové

Dodávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Dodávateľ - IČO 00306541

Prílohy

Začiatok účinnosti 21.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.10.2022

Suma s DPH 17,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Kašičková Jana

Dodávateľ Obec Lipové

Dodávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Dodávateľ - IČO 00306541

Prílohy

Začiatok účinnosti 21.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.10.2022

Suma s DPH 34,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Kašičková Jana

Dodávateľ Obec Lipové

Dodávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Dodávateľ - IČO 00306541

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti 31.7.2023

Dátum podpísania 28.11.2022

Suma s DPH 17 120,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ TOPSTAV É&A s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 50, 946 33 Modrany

Dodávateľ - IČO 46528741

Prílohy

Začiatok účinnosti 29.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.10.2022

Suma s DPH 5 208,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Pôdohospodárska platobná agentúra

Dodávateľ - Sídlo Hraničná 12, 815 26 Bratislava

Dodávateľ - IČO 30794323

Prílohy

Súvisiace dokumenty

OcÚ Li 79/2023-059 Ko Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070AIL5 na výstavbu autobusových zastávok v obci Lipové

Začiatok účinnosti 17.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.11.2022

Suma s DPH 338,59 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Dodávateľ - Sídlo Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

Dodávateľ - IČO 54228573

Prílohy

Súvisiace dokumenty

1020-2016 Poistenie majetku

Začiatok účinnosti 3.11.2022

Koniec účinnosti 30.6.2023

Dátum podpísania 2.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

Dodávateľ - Sídlo Nám. M. R. Štefánika 9, 945 01 Komárno

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Začiatok účinnosti 3.11.2022

Koniec účinnosti 31.12.2023

Dátum podpísania 2.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

Dodávateľ - Sídlo Nám. M. R. Štefánika 9, 945 01 Komárno

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Začiatok účinnosti 4.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.11.2022

Suma s DPH 500,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ EPIC Partner a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bratislavská cesta 4931, 945 01 Komárno

Dodávateľ - IČO 48038521

Prílohy

Začiatok účinnosti 20.10.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 42181810

Prílohy

Súvisiace dokumenty

OcÚ Li 18/2022-047 Ko Dotácia na zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v Obci Lipové

Začiatok účinnosti 1.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.10.2022

Suma s DPH 30,00 €/mesiac

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 54146054

Prílohy

Súvisiace dokumenty

190/2022 Ochrana osobných údajov za 12/2022
172/2022 Ochrana osobných údajov za 11/2022