Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Lipové.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti 8.3.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.2.2023

Suma s DPH 148,80 € / rok

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Viessmann, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Ivánska cesta 30/A, 821 04 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31388841

Prílohy

Začiatok účinnosti 8.3.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.2.2023

Suma s DPH 201,60 € / rok

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Viessmann, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Ivánska cesta 30/A, 821 04 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31388841

Prílohy

Začiatok účinnosti 8.3.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.3.2023

Suma s DPH 17,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Kovácsová Dáša

Dodávateľ Obec Lipové

Dodávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Dodávateľ - IČO 00306541

Prílohy

Začiatok účinnosti 2.3.2023

Koniec účinnosti 2.3.2023

Dátum podpísania 28.2.2023

Suma s DPH 50,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Kovácsová Dáša

Dodávateľ Obec Lipové

Dodávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Dodávateľ - IČO 00306541

Prílohy

Začiatok účinnosti 1.3.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.2.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Pôdohospodárska platobná agentúra

Dodávateľ - Sídlo Hraničná 12, 815 26 Bratislava

Dodávateľ - IČO 30794323

Prílohy

Súvisiace dokumenty

OcÚ Li 572/2022-052 Ko Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Začiatok účinnosti 24.2.2023

Koniec účinnosti 25.2.2023

Dátum podpísania 23.2.2023

Suma s DPH 50,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Ležáková Mária

Dodávateľ Obec Lipové

Dodávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Dodávateľ - IČO 00306541

Prílohy

Začiatok účinnosti 21.2.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.2.2023

Suma s DPH 540,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ TOPSET Solutions s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava

Dodávateľ - IČO 46919805

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva - TOPSET

Začiatok účinnosti 16.2.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.2.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Západoslovenská distribučná, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Čulenova 6, 816 07 Bratislava

Dodávateľ - IČO 36361518

Prílohy

Začiatok účinnosti 11.2.2023

Koniec účinnosti 11.2.2023

Dátum podpísania 10.2.2023

Suma s DPH 50,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Kašičková Eva

Dodávateľ Obec Lipové

Dodávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Dodávateľ - IČO 00306541

Prílohy

Začiatok účinnosti 1.2.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Dodávateľ - IČO 42181810

Prílohy

Súvisiace dokumenty

OcÚ Li 18/2022-047 Ko Dotácia na zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v Obci Lipové

Začiatok účinnosti 25.1.2023

Koniec účinnosti 31.3.2023

Dátum podpísania 23.1.2023

Suma s DPH 50,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Lucia Kopecká

Dodávateľ Obec Lipové

Dodávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Dodávateľ - IČO 00306541

Prílohy

Začiatok účinnosti 25.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.1.2023

Suma s DPH 191 692,28 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ TOPSTAV É&A s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 50, 946 33 Modrany

Dodávateľ - IČO 46528741

Prílohy

Súvisiace dokumenty

OcÚ Li 859/2021-001 Ko Zmluva o dielo "Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Lipové"