Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Lipové.

Nadpis

Suma s DPH

Evidované

Zverejnené

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 27.1.2021

Dátum platby 27.1.2021

Dátum evidencie 18.1.2021

Suma s DPH -219,58 €

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 14.1.2021

Dátum platby 12.1.2021

Dátum evidencie 12.1.2021

Suma s DPH 323,00 €

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 20.1.2021

Dátum platby 11.1.2021

Dátum evidencie 11.1.2021

Suma s DPH 0,18 €

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 20.1.2021

Dátum platby 20.1.2021

Dátum evidencie 11.1.2021

Suma s DPH -363,78 €

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 19.1.2021

Dátum platby 11.1.2021

Dátum evidencie 11.1.2021

Suma s DPH 101,50 €

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Komunálna spoločnosť, s.r.o., Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 17.1.2021

Dátum platby 4.1.2021

Dátum evidencie 4.1.2021

Suma s DPH 9,66 €

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 17.1.2021

Dátum platby 4.1.2021

Dátum evidencie 4.1.2021

Suma s DPH 1,97 €

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 17.1.2021

Dátum platby 4.1.2021

Dátum evidencie 4.1.2021

Suma s DPH 32,00 €

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 15.1.2021

Dátum platby 4.1.2021

Dátum evidencie 4.1.2021

Suma s DPH 30,00 €

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 15.1.2021

Dátum platby 4.1.2021

Dátum evidencie 4.1.2021

Suma s DPH 13,30 €

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ EnerNet s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 28.1.2021

Dátum platby 29.12.2020

Dátum evidencie 28.12.2020

Suma s DPH 258,75 €

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Obec Zemianska Olča, Hlavná 26/583, 946 14 Zemianska Olča

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 31.1.2021

Dátum platby 23.12.2020

Dátum evidencie 23.12.2020

Suma s DPH 541,00 €

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Alphabet group s.r.o., Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy