Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Lipové.

Nadpis

Suma s DPH

Evidované

Zverejnené

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 17.2.2023

Dátum platby 17.2.2023

Dátum evidencie 7.2.2023

Suma s DPH 2,17 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Metodova 8, 821 08 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35697270

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 17.2.2023

Dátum platby 17.2.2023

Dátum evidencie 7.2.2023

Suma s DPH 28,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Metodova 8, 821 08 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35697270

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 15.2.2023

Dátum platby 15.2.2023

Dátum evidencie 7.2.2023

Suma s DPH 166,95 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Tlapnet SK, a. s.

Dodávateľ - Sídlo Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 52329160

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 15.2.2023

Dátum platby 15.2.2023

Dátum evidencie 7.2.2023

Suma s DPH 127,71 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Komunálna spoločnosť s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy

Dodávateľ - IČO 36538809

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 15.2.2023

Dátum platby 15.2.2023

Dátum evidencie 7.2.2023

Suma s DPH 1 160,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 15.2.2023

Dátum platby 2.2.2023

Dátum evidencie 1.2.2023

Suma s DPH 30,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 54146054

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 20.2.2023

Dátum platby 20.2.2023

Dátum evidencie 31.1.2023

Suma s DPH 38,40 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislava

Dodávateľ - Sídlo Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 17310598

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 13.2.2023

Dátum platby 13.2.2023

Dátum evidencie 31.1.2023

Suma s DPH 168,48 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ ZSE Energia, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Dodávateľ - IČO 36677281

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 13.2.2023

Dátum platby 13.2.2023

Dátum evidencie 31.1.2023

Suma s DPH 41,83 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ ZSE Energia, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Dodávateľ - IČO 36677281

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 30.1.2023

Dátum platby 1.2.2023

Dátum evidencie 31.1.2023

Suma s DPH 200,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Ing. Juraj Nagy PhD, znalec

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 2.2.2023

Dátum platby 31.1.2023

Dátum evidencie 30.1.2023

Suma s DPH 91,80 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Zalán Csizmadia - ZALIWAY

Dodávateľ - Sídlo Železničná 20, 946 15 Tôň

Dodávateľ - IČO 37554271

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 18.1.2023

Dátum platby 31.1.2023

Dátum evidencie 21.1.2023

Suma s DPH 200,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Ing. Juraj Nagy

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy