Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Lipové.

Nadpis

Suma s DPH

Evidované

Zverejnené

Dátum vystavenia 3.3.2023

Dátum splatnosti 17.3.2023

Dátum platby 6.3.2023

Dátum evidencie 3.3.2023

Suma s DPH 5,94 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Metodova 8, 821 08 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35697270

Prílohy

Dátum vystavenia 3.3.2023

Dátum splatnosti 17.3.2023

Dátum platby 6.3.2023

Dátum evidencie 3.3.2023

Suma s DPH 2,70 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Metodova 8, 821 08 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35697270

Prílohy

Dátum vystavenia 3.3.2023

Dátum splatnosti 17.3.2023

Dátum platby 6.3.2023

Dátum evidencie 3.3.2023

Suma s DPH 28,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Metodova 8, 821 08 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35697270

Prílohy

Dátum vystavenia 1.3.2023

Dátum splatnosti 15.3.2023

Dátum platby 15.3.2023

Dátum evidencie 2.3.2023

Suma s DPH 1 094,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35815256

Prílohy

Dátum vystavenia 1.3.2023

Dátum splatnosti 15.3.2023

Dátum platby 2.3.2023

Dátum evidencie 1.3.2023

Suma s DPH 30,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 54146054

Prílohy

Dátum vystavenia 17.2.2023

Dátum splatnosti 3.3.2023

Dátum platby 23.2.2023

Dátum evidencie 22.2.2023

Suma s DPH 168,48 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ ZSE Energia, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Dodávateľ - IČO 36677281

Prílohy

Dátum vystavenia 16.2.2023

Dátum splatnosti 2.3.2023

Dátum platby 22.2.2023

Dátum evidencie 21.2.2023

Suma s DPH 106,92 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Komunálna spoločnosť s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy

Dodávateľ - IČO 36538809

Prílohy

Dátum vystavenia 18.11.2022

Dátum splatnosti 18.12.2022

Dátum platby 17.2.2023

Dátum evidencie 17.2.2023

Suma s DPH 27,90 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Disig, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Záhradnícka 151 , 821 08 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35975946

Prílohy

Dátum vystavenia 9.2.2023

Dátum splatnosti 13.3.2023

Dátum platby 13.2.2023

Dátum evidencie 15.2.2023

Suma s DPH 2 244,50 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ DREVOPROJEKT Komárno, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 25, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 36707724

Prílohy

Súvisiace dokumenty

OcÚ Li 749/2021-001 Ko Vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory - obnoviteľné zdroje: "Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu"

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 14.2.2023

Dátum platby 14.2.2023

Dátum evidencie 14.2.2023

Suma s DPH 369,92 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ FCC Slovensko spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Bratislavská 18, 900 51 Zohor

Dodávateľ - IČO 31318762

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 20.2.2023

Dátum platby 20.2.2023

Dátum evidencie 7.2.2023

Suma s DPH 452,78 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 17.2.2023

Dátum platby 17.2.2023

Dátum evidencie 7.2.2023

Suma s DPH 5,94 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipové

Objednávateľ - Sídlo Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

Objednávateľ - IČO 00306541

Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Metodova 8, 821 08 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35697270

Prílohy