Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Lipové.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie schvaľuje dokumentáciu ochrany prírody a krajiny – Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Komárno (RÚSES okresu Komárno), ktorý obstarala Slovenská agentúra životného prostredia.