Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Lipovom

Zverejnené
6. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
6. septembra 2022 − 29. októbra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚ Li 659/2022-015 Sz

Prílohy